Εκτέλεση Προϋπολογισμού (2024)

Πορεία εκτέλεσης του Προϋπολογισμού του Νοσοκομείου βάσει της εγκυκλίου ΔΗΔ/Φ.40/17742/5-6-2015 (ΑΔΑ 63Σ1465ΦΘΕ-6ΡΕ) της Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Υπουργείου Εσωτερικών.   (10/06/2024) Εκτέλεση προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων μηνός Μαϊου 2024 για το Γ.Ν. Σύρου. (09/05/2024) Εκτέλεση προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων μηνός Απριλίου 2024 για το Γ.Ν. Σύρου. (08/04/2024) Εκτέλεση προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων μηνός Μαρτίου 2024 για το Γ.Ν. […]

Περισσότερα...
Εκτέλεση Προϋπολογισμού (2023)

Πορεία εκτέλεσης του Προϋπολογισμού του Νοσοκομείου βάσει της εγκυκλίου ΔΗΔ/Φ.40/17742/5-6-2015 (ΑΔΑ 63Σ1465ΦΘΕ-6ΡΕ) της Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Υπουργείου Εσωτερικών.   (03/01/2024) Εκτέλεση προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων μηνός Δεκεμβρίου 2023 για το Γ.Ν. Σύρου. (19/12/2023) Εκτέλεση προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων μηνός Νοεμβρίου 2023 για το Γ.Ν. Σύρου. (09/11/2023) Εκτέλεση προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων μηνός Οκτωβρίου 2023 […]

Περισσότερα...
Εκτέλεση Προϋπολογισμού (2022)

Πορεία εκτέλεσης του Προϋπολογισμού του Νοσοκομείου βάσει της εγκυκλίου ΔΗΔ/Φ.40/17742/5-6-2015 (ΑΔΑ 63Σ1465ΦΘΕ-6ΡΕ) της Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Υπουργείου Εσωτερικών.   (11/01/2023) Εκτέλεση προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων μηνός Δεκέμβριος  2022  για το Γ.Ν. Σύρου. (14/12/2022) Εκτέλεση προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων μηνός Νοεμβρίου 2022  για το Γ.Ν. Σύρου. (16/11/2022) Εκτέλεση προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων μηνός Οκτωβρίου 2022 […]

Περισσότερα...
Εκτέλεση Προϋπολογισμού (2021)

Πορεία εκτέλεσης του Προϋπολογισμού του Νοσοκομείου βάσει της εγκυκλίου ΔΗΔ/Φ.40/17742/5-6-2015 (ΑΔΑ 63Σ1465ΦΘΕ-6ΡΕ) της Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Υπουργείου Εσωτερικών.   (24/01/2022) Εκτέλεση προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων μηνός Δεκεμβρίου 2021 για το Γ.Ν. Σύρου. (13/12/2021) Εκτέλεση προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων μηνός Νοεμβρίου 2021 για το Γ.Ν. Σύρου. (22/11/2021) Εκτέλεση προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων μηνός Οκτωβρίου 2021 για […]

Περισσότερα...
Εκτέλεση Προϋπολογισμού (2020)

Πορεία εκτέλεσης του Προϋπολογισμού του Νοσοκομείου βάσει της εγκυκλίου ΔΗΔ/Φ.40/17742/5-6-2015 (ΑΔΑ 63Σ1465ΦΘΕ-6ΡΕ) της Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Υπουργείου Εσωτερικών.   (20/01/2021) Εκτέλεση προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων μηνός Δεκεμβρίου 2020 για το Γ.Ν. Σύρου. (16/12/2020) Εκτέλεση προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων μηνός Νοεμβρίου 2020 για το Γ.Ν. Σύρου. (11/11/2020) Εκτέλεση προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων μηνός Οκτωβρίου 2020 […]

Περισσότερα...
Εκτέλεση Προϋπολογισμού (2019)

Πορεία εκτέλεσης του Προϋπολογισμού του Νοσοκομείου βάσει της εγκυκλίου ΔΗΔ/Φ.40/17742/5-6-2015 (ΑΔΑ 63Σ1465ΦΘΕ-6ΡΕ) της Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Υπουργείου Εσωτερικών.   (10/01/2020) Εκτέλεση προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων μηνός Δεκεμβρίου 2019 για το Γ.Ν. Σύρου. (12/12/2019) Εκτέλεση προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων μηνός Νοεμβρίου 2019 για το Γ.Ν. Σύρου. (11/11/2019) Εκτέλεση προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων μηνός Οκτωβρίου 2019 […]

Περισσότερα...
Εκτέλεση Προϋπολογισμού (2018)

Πορεία εκτέλεσης του Προϋπολογισμού του Νοσοκομείου βάσει της εγκυκλίου ΔΗΔ/Φ.40/17742/5-6-2015 (ΑΔΑ 63Σ1465ΦΘΕ-6ΡΕ) της Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Υπουργείου Εσωτερικών.   (10/01/2019) Εκτέλεση προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων μηνός Δεκεμβρίου 2018 για το Γ.Ν. Σύρου. (03/01/2019) Εκτέλεση προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων μηνός Νοεμβρίου 2018 για το Γ.Ν. Σύρου. (15/11/2018) Εκτέλεση προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων μηνός Οκτωβρίου 2018 […]

Περισσότερα...