Πορεία εκτέλεσης του Προϋπολογισμού του Νοσοκομείου βάσει της εγκυκλίου ΔΗΔ/Φ.40/17742/5-6-2015 (ΑΔΑ 63Σ1465ΦΘΕ-6ΡΕ) της Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Υπουργείου Εσωτερικών.

 

(03/01/2024) Εκτέλεση προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων μηνός Δεκεμβρίου 2023 για το Γ.Ν. Σύρου.

(19/12/2023) Εκτέλεση προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων μηνός Νοεμβρίου 2023 για το Γ.Ν. Σύρου.

(09/11/2023) Εκτέλεση προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων μηνός Οκτωβρίου 2023 για το Γ.Ν. Σύρου.

(12/10/2023) Εκτέλεση προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων μηνός Σεπτεμβρίου 2023 για το Γ.Ν. Σύρου.

(06/09/2023) Εκτέλεση προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων μηνός Αυγούστου 2023 για το Γ.Ν. Σύρου.

(11/07/2023) Εκτέλεση προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων μηνός Ιουνίου 2023 για το Γ.Ν. Σύρου.

(12/06/2023) Εκτέλεση προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων μηνός Μαΐου 2023 για το Γ.Ν. Σύρου.

(12/06/2023) Εκτέλεση προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων μηνός Απριλίου 2023 για το Γ.Ν. Σύρου.

(11/04/2023) Εκτέλεση προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων μηνός Μαρτίου 2023 για το Γ.Ν. Σύρου.

(11/04/2023) Εκτέλεση προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων μηνός Φεβρουαρίου 2023 για το Γ.Ν. Σύρου.

(16/02/2023) Εκτέλεση προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων μηνός Ιανουαρίου 2023 για το Γ.Ν. Σύρου.