Τα τακτικά Εξωτερικά Ιατρεία (πρωινά & απογευματινά) όπως και η Γραμματεία Εξωτερικών Ιατρείων βρίσκονται στο ισόγειο του Νοσοκομείου και λειτουργούν μόνο με ραντεβού.

 

Ραντεβού για Επίσκεψη ή Εξέταση:

Για να κλείσετε ραντεβού στα Εξωτερικά Ιατρεία (επίσκεψη σε ιατρό, πραγματοποίηση εξετάσεων) μπορείτε να καλείτε στο 22813 60 523, Δευτέρα-Παρασκευή και ώρες 08:00 – 15:00 ή να στείλετε e-mail στη διεύθυνση gei@vardakeio.gov.gr.

 

Παραλαβή αποτελεσμάτων εξετάσεων:

Τα αποτελέσματα παραδίδονται αυστηρά στον εξεταζόμενο (ή σε επίσημα εξουσιοδοτημένο από αυτόν άτομο). Παρακαλείστε κατά την παραλαβή να έχετε αποδεικτικό ταυτοπροσωπίας. Εναλλακτικά, μπορείτε κατά τη διάρκεια της εξέτασης να δηλώσετε το email στο οποίο επιθυμείτε να λάβετε τα αποτελέσματα.

 

 • Εργαστηριακές εξετάσεις (Μικροβιολογικές, Βιοχημικές κ.λ.π.):  τα αποτελέσματα παραδίδονται από το Γκισέ του Τμήματος Επειγόντων Περιστατικών του Νοσοκομείου,  Δευτέρα – Παρασκευή 08:00 – 14:00.

 

 • Ακτινοδιαγνωστικές εξετάσεις: επικοινωνείτε τηλεφωνικά με τη Γραμματεία Ακτινολογικού Τμήματος στο 22813 60 543, Δευτέρα-Παρασκευή και ώρες 09:00 – 14:00 ή με αποστολή e-mail στη διεύθυνση gei@vardakeio.gov.gr για να ενημερωθείτε αν τα αποτελέσματα είναι έτοιμα. Τα αποτελέσματα των ακτινοδιαγνωστικών εξετάσεων παραδίδονται από τη Γραμματεία Ακτινολογικού Τμήματος, Δευτέρα-Παρασκευή και ώρες 09:00 – 14:00.

 

Θεωρείται σκόπιμο ο εξεταζόμενος κατά την άφιξη του στη Γραμματεία Εξωτερικών Ιατρείων να φέρει το ασφαλιστικό του βιβλιάριο, εφόσον διαθέτει, και σε κάθε περίπτωση να γνωρίζει τον Α.Μ.Κ.Α. του. Σε περίπτωση που δεν μπορείτε να πραγματοποιήσετε το ραντεβού σας, παρακαλούμε επικοινωνήστε εγκαίρως μαζί μας για ακύρωση του ραντεβού σας έτσι ώστε κάποιος άλλος πολίτης να εξυπηρετηθεί στη θέση σας.

 

Τονίζεται ότι από 1.11.2021, βάσει οδηγιών του Υπουργείου Υγείας, ισχύουν τα εξής:

 1. Οι συνοδοί ασθενών στα Τακτικά ή Απογευματινά Εξωτερικά Ιατρεία, οι οποίοι είναι μη εμβολιασμένοι ή μη νοσήσαντες, υπόκεινται σε rapid test εντός 48 ωρών προ της εισόδου τους στο Νοσοκομείο. Ο εν λόγω έλεγχος με rapid test δεν πραγματοποιείται στο Νοσοκομείο.
 2. Απαγορεύεται η είσοδος στο Νοσοκομείο συνοδών που έχουν συμπτώματα συμβατά με λοίμωξη του αναπνευστικού συστήματος.
 3. Οι συνοδοί φορούν υποχρεωτικά μάσκα προστασίας καθ’ όλη την χρονική διάρκεια παραμονής τους στο Νοσοκομείο και τηρούν όλα τα μέτρα ατομικής υγιεινής.
 4. Ο σχετικός έλεγχος των πιστοποιητικών εμβολιασμού, πιστοποιητικών νόσησης και των εργαστηριακών ελέγχων θα γίνεται κατά την είσοδο των συνοδών στο Νοσοκομείο αλλά και κατά την άφιξη τους στα Εξωτερικά Ιατρεία.

 

 

Πρωινά Εξωτερικά Ιατρεία

Από 21/02/2016 η επίσκεψη στα τακτικά πρωινά Εξωτερικά Ιατρεία είναι δωρεάν για όλους (ασφαλισμένους και μη), με την προϋπόθεση κατοχής Α.Μ.Κ.Α..* Σε αυτήν δεν συμπεριλαμβάνονται ιατρικές πράξεις (αιματολογικές εξετάσεις, ακτινογραφίες κ.λ.π.) οι οποίες χρεώνονται χωριστά. Υπάρχουν συμβάσεις με όλα σχεδόν τα ασφαλιστικά ταμεία (πλην ελαχίστων εξαιρέσεων που έχουν ειδική σύμβαση με τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. όπως π.χ. το Ταμείο Ασφάλισης Δημοσιογράφων, το Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης Εθνικής Τράπεζας, κ.α.), οι οποίες καλύπτουν την κλινική εξέταση και το σύνολο σχεδόν των ιατρικών πράξεων.

 

Σημείωση: Ο αριθμός των ασθενών που μπορεί να εξεταστούν ανά ιατρείο είναι αυστηρά καθορισμένος και οι ασθενείς πρέπει να προσέρχονται για εξέταση μόνο κατόπιν ραντεβού. Σε έκτακτες περιπτώσεις ωστόσο, οι ασθενείς εξετάζονται μόνο με σχετικό παραπεμπτικό από τον υπεύθυνο Επιμελητή του κάθε ιατρείου.

 

Διαθέσιμα Πρωινά Εξωτερικά Ιατρεία:

 • Ακτινοδιαγνωστικό (Ακτινογραφία, Υπερηχοτομογραφία , Μαστογραφία, Αξονική Τομογραφία, Μαγνητική Τομογραφία, Οστική Πυκνότητα)
 • Γυναικολογικό
 • Δερματολογικό – Αφροδιοσολογικό
 • Διαβητολογικό
 • Ιατρείο Πόνου
 • Καρδιολογικό
 • Νεφρολογικό
 • Ογκολογικό
 • Ορθοπεδικό
 • Ουρολογικό
 • Οφθαλμολογικό
 • Παθολογικό
 • Παιδιατρικό
 • Παιδοψυχιατρικό
 • Πνευμονολογικό – Φυματιολογικό
 • Χειρουργικό
 • Ψυχολογικό
 • Ωτορινολαρυγγολογικό

 

Απογευματινά Εξωτερικά Ιατρεία

Το Νοσοκομείο στα πλαίσια της ολοήμερης λειτουργίας του, διαθέτει και τακτικά απογευματινά Εξωτερικά Ιατρεία με στόχο την παροχή υπηρεσιών υγείας υψηλών προδιαγραφών, με απόλυτο σεβασμό στον πολίτη και με ιατρικό προσωπικό που αυτός επιλέγει.

Η αμοιβή για επίσκεψη σε απογευματινό ιατρείο, καταβάλλεται απευθείας στο Νοσοκομείο από τον εξεταζόμενο και διαμορφώνεται στα 24,00 € (ευρώ). Η αμοιβή για την εκτέλεση παρακλινικών εξετάσεων ή μικρών και μεσαίων χειρουργικών επεμβάσεων, που διενεργούνται στα πλαίσια της ολοήμερης λειτουργίας του Νοσοκομείου και δεν απαιτούν νοσηλεία, καταβάλλεται είτε από τον εξεταζόμενο είτε από τον ασφαλιστικό του φορέα. **

 

Διαθέσιμα Απογευματινά Εξωτερικά Ιατρεία:

 • Ακτινοδιαγνωστικό (Υπερηχοτομογραφία , Μαστογραφία, Αξονική Τομογραφία, Μαγνητική Τομογραφία, Οστική Πυκνότητα)
 • Γυναικολογικό
 • Καρδιολογικό
 • Ορθοπεδικό
 • Οφθαλμολογικό
 • Παιδιατρικό

 

* Από 21/02/2016 σύμφωνα με τον νόμο (4368/2016 – ΦΕΚ 21/Α/21-2-2016) ανασφάλιστοι και ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, έχουν το δικαίωμα της ελεύθερης πρόσβασης στις Δημόσιες Δομές Υγείας και δικαιούνται νοσηλευτικής και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης. Για την παροχή των υπηρεσιών της παρούσας ρύθμισης προς τους δικαιούχους απαιτείται υποχρεωτικά η κατοχή Αριθμού Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (Α.Μ.Κ.Α.).

** Απογευματινές ακτινογραφίες πραγματοποιούνται μόνο με την έγκριση του Ιατρού – Ακτινολόγου κατόπιν προσωπικής προσυνεννόησης και όχι δια τηλεφώνου.