Διάρθρωση Νοσηλευτικής Υπηρεσίας

Αρμοδιότητες Νοσηλευτικής Υπηρεσίας

Οργανόγραμμα Νοσηλευτικής Υπηρεσίας

Στοχοθεσία Νοσηλευτικής Υπηρεσίας

Συνέδρια-Διημερίδες Νοσηλευτικής Υπηρεσίας

Διάρθρωση Νοσηλευτικής Υπηρεσίας

Η Νοσηλευτική Υπηρεσία αποτελεί Διεύθυνση και διαρθρώνεται σε δύο (2) νοσηλευτικούς τομείς, οι οποίοι λειτουργούν σε επίπεδο Υποδιευθύνσεων. Κάθε Νοσηλευτικός Τομέας διαρθρώνεται σε Τμήματα ως ακολούθως:

 

1ος Νοσηλευτικός Τομέας

 • Παθολογικό Τμήμα
 • Καρδιολογικό Τμήμα
  • Ειδική Μονάδα Εμφραγμάτων
 • Παιδιατρικό Τμήμα
 • Μονάδα Τεχνητού Νεφρού και Περιτοναϊκής Κάθαρσης
 • Βραχείας Νοσηλείας
 • Αυτοτελές Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών (Τ.Ε.Π.)
 • Μονάδα Αυξημένης Φροντίδας (Μ.Α.Φ.)
 • Κέντρο Φυσικής Ιατρικής και Αποκατάστασης (ΚΕ.Φ.Ι.ΑΠ.)

 

2ος Νοσηλευτικός Τομέας

 • Χειρουργικό Τμήμα
 • Αναισθησιολογικό Τμήμα
 • Ουρολογικό Τμήμα
 • Ορθοπεδικό Τμήμα
 • ΩΡΛ Τμήμα
 • Γυναικολογικό – Μαιευτικό Τμήμα
 • Βιοπαθολογικό – Βιοχημικό Τμήμα
 • Αιματολογικό Τμήμα – Αιμοδοσία
 • Τμήμα Παθολογικής Ανατομικής
 • Ακτινοδιαγνωστικό Τμήμα
 • Φαρμακευτικό Τμήμα
 • Χειρουργεία
 • Εξωτερικά Ιατρεία

 

Στο Νοσοκομείο επίσης συνιστάται Νοσηλευτική Επιτροπή κατά τα οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου 115 του Ν. 2071/1992 όπως ισχύει η οποία αποτελείται από : Α. Τον/την Προϊστάμενο/η της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας, ως Πρόεδρο, Β. Ένα (1) Προϊστάμενο Τμήματος από κάθε νοσηλευτικό τομέα και Γ. Ένα (1) νοσηλευτή τμήματος από κάθε νοσηλευτικό τομέα.

Αρμοδιότητες Νοσηλευτικής Υπηρεσίας

Οι αρμοδιότητες της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας ορίζονται ως ακολούθως:

α. Η παροχή νοσηλευτικής φροντίδας στους ασθενείς, σύμφωνα με τους κανόνες και τα διδάγματα της Νοσηλευτικής Επιστήμης στο πλαίσιο των κατευθύνσεων των υπευθύνων σε κάθε περίπτωση ιατρών.

β. Η προώθηση και προαγωγή της νοσηλευτικής επιστήμης, της συνεχιζόμενης εκπαίδευσης, επιμόρφωσης και της έρευνας στον τομέα αυτό.

γ. Ο προγραμματισμός και ο έλεγχος του προσωπικού και των παρεχομένων υπηρεσιών.

δ. Η τήρηση των αρχών λειτουργίας του Νοσοκομείου όπως καθορίζονται από διατάξεις νόμων, Π.Δ., τον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας του νοσοκομείου και τις αποφάσεις του Ενιαίου Συλλογικού Οργάνου Διοίκησης και του κοινού Διοικητού αυτού.

ε. Η συνεργασία με τις άλλες υπηρεσίες του νοσοκομείου.

στ. Ο διαχειριστικός έλεγχος (καταγραφή εισροών πάσης φύσεως υλικών και φαρμάκων, διάθεση και κατανάλωση αυτών) των νοσηλευτικών τμημάτων.

ζ. Η ευθύνη της ενημέρωσης, τήρησης και φύλαξης, από κοινού με την ιατρική υπηρεσία, των φακέλων νοσηλείας των ασθενών.

η. Η οργάνωση, ο προγραμματισμός και η εκτέλεση νοσηλευτικών πράξεων.

 

Οργανόγραμμα Νοσηλευτικής Υπηρεσίας

Διευθύντρια Νοσηλευτικής Υπηρεσίας: Ασλανίδου Αθηνά

 

1ος Νοσηλευτικός Τομέας

Προϊσταμένη Τομέα: Πέτρου Άννα

Τμήματα Παθολογικού Τομέα:Παθολογικό ΤμήμαΚαρδιολογικό ΤμήμαΠαιδιατρικό ΤμήμαΜονάδα Τεχνητού Νεφρού
Προϊστάμενος/ηΖαμανοπούλου ΕλπίδαΓιακουμή ΕυαγγελίαΠλυτάς ΓεώργιοςΠανταζή Αργυρώ
Διατομεακά Τμήματα:Βραχείας ΝοσηλείαςΑυτοτελές Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών (Τ.Ε.Π.)Μονάδα Αυξημένης Φροντίδας (Μ.Α.Φ.)Κέντρο Φυσικής Ιατρικής και Αποκατάστασης (ΚΕ.Φ.Ι.ΑΠ.)
Προϊστάμενος/ηΜαύρη ΣταματίαΚολιού ΕλισάβετΜπάλιου Μαρουσώ

 

2ος Νοσηλευτικός Τομέας

Προϊστάμενος Τομέα: Ευκαρπίδης Απόστολος

Χειρουργικό ΤμήμαΑναισθησιολογικό ΤμήμαΟυρολογικό, Ορθοπεδικό & ΩΡΛ ΤμήμαΓυναικολογικό – Μαιευτικό ΤμήμαΑιματολογικό Τμήμα – ΑιμοδοσίαΧειρουργεία
Προϊστάμενος/ηΕρμίδη ΕλευθερίαΘωμά ΖηνοβίαΧατζηαθανασίου ΧριστίναΓιαννοπούλου ΕλευθερίαΓουδεσίδου ΑθανασίαΚαπλάνη Αθανασία