Λίστα Χειρουργείων Επειγόντων Περιστατικών

 

Το Νοσοκομείο μας στοχεύοντας στην ενίσχυση της διαφάνειας και εφαρμόζοντας τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. Α3α/οικ.97136/23.12.2016 ΥΑ (ΦΕΚ 4316/ Β’/2016) και της υπ’ αριθμ. Α3α/οικ.4121/19.1.2017 Εγκυκλίου του Υπουργείου Υγείας, θα αναρτά στην ιστοσελίδα του εβδομαδιαία επικαιροποιημένη Λίστα Χειρουργείων με τις προγραμματισμένες επεμβάσεις, ενώ επίσης θα αναρτά και κάθε 15 ημέρες την λίστα με τις διενεργηθείσες επείγουσες επεμβάσεις.

Η καταχώρηση στην Λίστα Χειρουργείου του ασθενούς θα πραγματοποιείται, αφού αυτός προσκομίσει το Ιατρικό Σημείωμα, μετά την κλινική του εκτίμηση από τον ιατρό, στην Γραμματεία του Τμήματος Κίνησης Ασθενών, όπου και θα λαμβάνει τον ¨Μοναδικό Αριθμό¨ και θα μπορεί κατά περίπτωση, να ενημερώνεται για την ημερομηνία χειρουργικής επέμβασης του και από την ιστοσελίδα του Νοσοκομείου μας.

Οι κατηγορίες των χειρουργικών επεμβάσεων με βάση την εκτιμώμενη δυνατότητα χρόνου αναμονής είναι:

ΚατηγορίαΕκτίμηση ΠεριστατικώνΕκτιμώμενος Χρόνος Αναμονής
1Περιστατικά που έχουν γρήγορη εξέλιξη και η καθυστέρηση επηρεάζει το αποτέλεσμαΜέχρι 2 εβδομάδες
2Περιστατικά με δυνητικά γρήγορη εξέλιξη και η καθυστέρηση μπορεί να επηρεάσει το αποτέλεσμαΕπέμβαση σε 3-4 εβδομάδες
3Περιστατικά με έντονα συμπτώματα ή δυσλειτουργία, χωρίς γρήγορη εξέλιξηΕπέμβαση σε 8-12 εβδομάδες
4Περιστατικά με ήπια/μέτρια συμπτώματα ή δυσλειτουργία, χωρίς γρήγορη εξέλιξηΕπέμβαση σε 24 εβδομάδες
5Περιστατικά χωρίς συμπτώματα ή δυσλειτουργία, χωρίς γρήγορη εξέλιξη ΕπέμβασηΕπέμβαση σε διάστημα μεγαλύτερο των 24 εβδομάδων