ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΤΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΝΘΡΑΚΑ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΤΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ, ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ACCELERATING HEALTHCARE DECARBONISATION IN THE MEDITERRANEAN REGION, POLICY RECOMMENDATIONS

 

GENERAL HOSPITAL OF SYROS “VARDAKEIO & PROIO”, CARBON MANAGEMENT PLAN (CMP)

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΣΥΡΟΥ “ΒΑΡΔΑΚΕΙΟ & ΠΡΩΙΟ”, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΑΝΘΡΑΚΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΣΔΑΕ (CMP)

 

(ΦΕΚ 1537-Β-2012) ΜΕΤΡΑ ΚΑΙ ΟΡΟΙ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Γ.Ν. ΣΥΡΟΥ (2019)