Διοικητής Νοσοκομείου: Μιχαήλ Ε. Ζουλουφός (ΦΕΚ διορισμού)

Αναπληρώτρια Διοικήτρια: Καλλίτσα Φραγκίσκου (ΦΕΚ διορισμού)

 

Μέλη Διοικητικού Συμβουλίου:

Πρόεδρος Δ.Σ.: Μιχαήλ Ε. Ζουλουφός

 

Αντιπρόεδρος Δ.Σ.: Καλλίτσα Φραγκίσκου

Αναπληρωτής Αντιπρόεδρος Δ.Σ.: Ευάγγελος Μιχελόπουλος

 

Τακτικό Μέλος: Δημήτριος Κοσμάς

Αναπληρωτής Τακτικού Μέλους: Τριαντάφυλλος Τριανταφυλλίδης

 

Εκπρόσωπος Ιατρών: Ανδρούλα Γεωργαλλή

Αναπληρωτής Εκπρόσωπος Ιατρών: Βασιλεία Σιαπέρα

 

Εκπρόσωπος Λοιπού Προσωπικού: Αικατερίνη Καλογεράκη

Αναπληρωτής Εκπρόσωπος Λοιπού Προσωπικού: Ευάγγελος Καζάκης

 

Παλαιές Διοικήσεις

Μέγεθος γραμματοσειράς
backtotop