Εσωτερικοί Κανονισμοί

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ (2020)

 

* Το παραπάνω υλικό ανήκει στο Γ.Ν. Σύρου, αλλά δύναται να χρησιμοποιηθεί από τους επισκέπτες της ιστοσελίδας, εφόσον δεν αλλοιώνεται και αναφέρεται η πηγή προέλευσής του.