Σχολή Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης (Σ.Α.Ε.Κ) Γ.Ν. Σύρου

Διευθύντρια: Νίκου Ευγενία
Ώρες Λειτουργίας: Καθημερινά 08:00 – 14:00 (Επισκοπειό)
Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 22810 81557 – 697 959 7082

 

Διαθέσιμες Ειδικότητες:

 • 1. Διασώστης – Πλήρωμα ασθενοφόρου
 • 2.1 Βοηθών Νοσηλευτών Νοσηλευτικής Τραυματολογίας
 • 2.2 Βοηθών Νοσηλευτών Νοσηλευτικής Γενικής Νοσηλείας

 

Η φοίτηση στην σχολή διαρκεί πέντε (5) εξάμηνα:

 • 4 εξάμηνα θεωρητικής και εργαστηριακής κατάρτισης (20 ωρών εβδομαδιαίως)
 • 1 εξάμηνο πρακτικής άσκησης

Η φοίτηση είναι δωρεάν και τα μαθήματα διεξάγονται σε πρωινό ωράριο.

 

Δικαίωμα εγγραφής έχουν:

Απόφοιτοι Λυκείου (Ενιαίο, Γενικό, ΕΠΑΛ, ΤΕΛ, 6ΤΑΞΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ, ΕΠΑ.Σ, ΤΕΕ Β΄ Κύκλου Σπουδών) ανεξαρτήτως ορίου ηλικίας. Οι απόφοιτοι ΕΠΑΣ-ΕΠΑΛ νοσηλευτικής μπορούν να φοιτήσουν στο Γ Εξάμηνο Σπουδών με επιπλέον μοριοδότηση δεύτερου πτυχίου. Επίσης παρέχεται απο τη σχολή Δ.Ι.Ε.Κ. και συμβουλευτική υποστήριξη για την άμεση επαγγελματική αποκατάσταση όσων φοιτητών θέλουν να εργαστούν σε Ελλάδα και εξωτερικό.

 

Δικαιολογητικά εγγραφής:

 • Σχετική αίτηση (παρέχεται από την σχολή)
 • Τίτλος σπουδών (πρωτότυπο και φωτοαντίγραφο)
 • Δελτίο αστυνομικής ταυτότητας (πρωτότυπο και φωτοαντίγραφο)
 • Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
 • Πιστοποιητικό γέννησης
 • Α.Μ.Κ.Α.
 • Άδεια παραμονής ή ταυτότητα ομογενών ή διαβατήριο για αλλοδαπούς υπηκόους.
 • Δικαιολογητικά προϋπηρεσίας στην ειδικότητα (εάν υπάρχουν)
 • Φωτοτυπία των δύο όψεων της Άδειας Οδηγού Β κατηγορίας μόνο για την ειδικότητα διασωστών – πλήρωμα ασθενοφόρου