2η Διοίκηση Υγειονομικής Περιφέρειας Πειραιώς και Αιγαίου (2η Δ.Υ.ΠΕ.)

 

Α

Αρχή Πιστοποίησης Ελληνικού Δημοσίου (Α.Π.Ε.Δ.)

Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Α.Π.Δ.Π.Χ.)

Άτλας Υγείας (A.Y.)

 

Γ

Γιατροί Χωρίς Σύνορα (M.S.F.)

 

Ε

Εθνικό Δίκτυο Έρευνας και Τεχνολογίας (Ε.Δ.Ε.Τ.)

Εθνικό Δίκτυο Τηλεϊατρικής (Ε.ΔΙ.Τ.)

Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας (Ε.ΚΕ.Α.)

Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας (Ε.Κ.Α.Β.)

Εθνικό Κέντρο Επιχειρήσεων Υγείας (Ε.Κ.ΕΠ.Υ.)

Εθνικός Οργανισμός Μεταμοσχεύσεων (Ε.Ο.Μ.)

Εθνικός Οργανισμός Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.)

Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων (Ε.Ο.Φ.)

Ελληνικό Ινστιτούτο Παστέρ (Ε.Ι.Π.)

Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.)

Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων (Ε.Φ.Ε.Τ.)

Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (Ε.Σ.Π.Α.)

Εφημερεύοντα Φαρμακεία Κυκλάδων (Σύρος)

 

Η

Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Κοινωνικής Ασφάλισης (Η.ΔΙ.Κ.Α.)

 

Ι

Ιατρικός Σύλλογος Κυκλάδων (Ι.Σ.Κ.)

Ινστιτούτο Φαρμακευτικής Έρευνας και Τεχνολογίας (Ι.Φ.Ε.Τ.)

 

Κ

Κεντρικός Κατάλογος Δημόσιων Δεδομένων (data)

Κέντρο Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων (ΚΕ.Θ.Ε.Α.)

Κέντρο Τεκμηρίωσης και Κοστολόγησης Νοσοκομειακών Υπηρεσιών, Ελληνικό Ινστιτούτο DRG (ΚΕ.ΤΕ.Κ.Ν.Υ.)

 

Ο

Οργανισμός Κατά των Ναρκωτικών (Ο.ΚΑ.ΝΑ.)

 

Π

Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (Π.Ο.Υ.)

Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων Δημοσίων Νοσοκομείων (Π.Ο.Ε.ΔΗ.Ν.)

Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος (Π.Ι.Σ.)

Πανελλήνιος Φαρμακευτικός Σύλλογος (Π.Φ.Σ.)

 

Σ

Σύστημα Επιχειρηματικής Ευφυΐας ΕΣΥ (BI-Health)

 

Τ

Τοπικές Μονάδες Υγείας (ΤΟ.Μ.Υ.)

 

Υ

Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης (ΔΙΑΥΓΕΙΑ)

Υπουργείο Υγείας (Y.Y.)