Πορεία εκτέλεσης του Προϋπολογισμού του Νοσοκομείου βάσει της εγκυκλίου ΔΗΔ/Φ.40/17742/5-6-2015 (ΑΔΑ 63Σ1465ΦΘΕ-6ΡΕ) της Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Υπουργείου Εσωτερικών.

 

(11/01/2023) Εκτέλεση προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων μηνός Δεκέμβριος  2022  για το Γ.Ν. Σύρου.

(14/12/2022) Εκτέλεση προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων μηνός Νοεμβρίου 2022  για το Γ.Ν. Σύρου.

(16/11/2022) Εκτέλεση προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων μηνός Οκτωβρίου 2022  για το Γ.Ν. Σύρου.

(21/10/2022) Εκτέλεση προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων μηνός Σεπτεμβρίου 2022  για το Γ.Ν. Σύρου.

(22/09/2022) Εκτέλεση προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων μηνός Αυγούστου 2022  για το Γ.Ν. Σύρου.

(01/08/2022) Εκτέλεση προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων μηνός Ιουλίου 2022  για το Γ.Ν. Σύρου.

(01/08/2022) Εκτέλεση προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων μηνός Ιουνίου 2022  για το Γ.Ν. Σύρου.

(10/06/2022) Εκτέλεση προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων μηνός Μαΐου 2022  για το Γ.Ν. Σύρου.

(12/05/2022) Εκτέλεση προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων μηνός Απριλίου 2022 για το Γ.Ν. Σύρου.

(21/04/2022) Εκτέλεση προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων μηνός Μαρτίου 2022 για το Γ.Ν. Σύρου.

(11/03/2022) Εκτέλεση προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων μηνός Φεβρουαρίου 2022 για το Γ.Ν. Σύρου.

(23/02/2022) Εκτέλεση προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων μηνός Ιανουαρίου 2022 για το Γ.Ν. Σύρου.