Απολογισμός Γ.Ν. Σύρου “Βαρδάκειο & Πρώιο”, Αύγουστος 2016 έως Οκτώβριος 2019. Κάντε λήψη το αρχείο σε μορφή PDF ή PowerPoint.