Πορεία εκτέλεσης του Προϋπολογισμού του Νοσοκομείου βάσει της εγκυκλίου ΔΗΔ/Φ.40/17742/5-6-2015 (ΑΔΑ 63Σ1465ΦΘΕ-6ΡΕ) της Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Υπουργείου Εσωτερικών.

 

(24/01/2022) Εκτέλεση προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων μηνός Δεκεμβρίου 2021 για το Γ.Ν. Σύρου.

(13/12/2021) Εκτέλεση προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων μηνός Νοεμβρίου 2021 για το Γ.Ν. Σύρου.

(22/11/2021) Εκτέλεση προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων μηνός Οκτωβρίου 2021 για το Γ.Ν. Σύρου.

(18/10/2021) Εκτέλεση προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων μηνός Σεπτεμβρίου 2021 για το Γ.Ν. Σύρου.

(16/09/2021) Εκτέλεση προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων μηνός Αυγούστου 2021 για το Γ.Ν. Σύρου.

(11/08/2021) Εκτέλεση προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων μηνός Ιουλίου 2021 για το Γ.Ν. Σύρου.

(05/07/2021) Εκτέλεση προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων μηνός Ιουνίου 2021 για το Γ.Ν. Σύρου.

(04/06/2021) Εκτέλεση προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων μηνός Μαΐου 2021 για το Γ.Ν. Σύρου.

(12/05/2021) Εκτέλεση προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων μηνός Απριλίου 2021 για το Γ.Ν. Σύρου.

(05/04/2021) Εκτέλεση προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων μηνός Μαρτίου 2021 για το Γ.Ν. Σύρου.

(08/03/2021) Εκτέλεση προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων μηνός Φεβρουαρίου 2021 για το Γ.Ν. Σύρου.

(08/02/2021) Εκτέλεση προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων μηνός Ιανουαρίου 2021 για το Γ.Ν. Σύρου.