(30/11/2022) Δημοσίευση άρθρου στο περιοδικό του Ευρωπαϊκού Δικτύου Πράσινων και Υγιών Νοσοκομείων

Η Διοίκηση του Γενικού Νοσοκομείου Σύρου “Βαρδάκειο και Πρώιο” ανακοινώνει τη δημοσίευση άρθρου στην αγγλόφωνη έκδοση του περιοδικού του Ευρωπαϊκού Δικτύου Πράσινων και Υγιών Νοσοκομείων (Europe GGHH Member November 2022 Newsletter).   Το άρθρο αφορά στην υπογραφή διακρατικής συμφωνίας συνεργασίας με το Περιφερειακό Νοσοκομείο Νοσημάτων Θώρακος της Wolica, Πολωνίας. Το Περιφερειακό Νοσοκομείο Νοσημάτων Θώρακος της […]

Περισσότερα...
Ανοικτοί Διαγωνισμοί (2022)

(23/12/2022) ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 4Δ/2022 Ανοικτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός 173552 για την παροχή υπηρεσιών καθαριότητας των Κτιριακών Εγκαταστάσεων και του Περιβάλλοντος Χώρου του Γ. Ν. Σύρου με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 31/01/2023, 17:00)   (21/12/2022) ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 5ΕΣΠΑ/2022 Ανοικτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός 180158 για την προμήθεια […]

Περισσότερα...
(24/11/2022) Ανακοίνωση λειτουργίας του Κέντρου Διασύνδεσης Ψυχογηριατρικής Υποστήριξης

Η Διοίκηση του Γενικού Νοσοκομείου Σύρου ‘Βαρδάκειο & Πρώιο’ ανακοινώνει, με ικανοποίηση και στο πλαίσιο αναβάθμισης των παρεχόμενων υπηρεσιών του προς τους κατοίκους των Κυκλάδων, τη λειτουργία του Κέντρου Διασύνδεσης Ψυχογηριατρικής Υποστήριξης.   Το Κέντρο Διασύνδεσης Ψυχογηριατρικής Υποστήριξης ξεκίνησε, προ εξαμήνου, κατά την πιλοτική εφαρμογή του προγράμματος ‘Ολοκληρωμένη Παρέμβαση Ψυχογηριατρικής Υποστήριξης (ΟΠΨΥ)’, υπό την έγκριση […]

Περισσότερα...
(23/11/2022) Ευχαριστίες της Διοίκησης προς τις εταιρείες BLUE STAR, VASSILIKOS και ΕΡΜΗΣ Α.Ε.

Η Διοίκηση του Γενικού Νοσοκομείου Σύρου ‘Βαρδάκειο & Πρώιο’ εκφράζει, σε συνέχεια της υπογραφής πρωτοκόλλου συνεργασίας με το Περιφερειακό Νοσοκομείο Νοσημάτων Θώρακος της Wolica, Πολωνίας, δημόσια τις θερμές ευχαριστίες της στους εξής:   Την εταιρεία ‘BLUE STAR FERRIES’ και τη ‘VASSILIKOS PREMIUM SERVICES’ για την παροχή έκπτωσης επί των ακτοπλοϊκών εισιτηρίων της Πολωνικής αποστολής Την […]

Περισσότερα...
(21/11/2022) Yπογραφή πρωτοκόλλου συνεργασίας με το Περιφερειακό Νοσοκομείο Νοσημάτων Θώρακος της Wolica, Πολωνίας

Η Διοίκηση του Γενικού Νοσοκομείου Σύρου ‘Βαρδάκειο & Πρώιο’ ανακοινώνει, με ικανοποίηση, την τιμητική υπογραφή πρωτοκόλλου συνεργασίας με το Περιφερειακό Νοσοκομείο Νοσημάτων Θώρακος της Wolica, Πολωνίας. Το Γενικό Νοσοκομείο Σύρου συμμετέχει στο Παγκόσμιο Δίκτυο Υγιών και Πράσινων Νοσοκομείων (Global Green and Healthy Hospitals Network), από το Μάρτιο 2020. Μέχρι πρόσφατα ήταν, μόλις, το δεύτερο Ελληνικό […]

Περισσότερα...
(02/11/2022) Ορισμός νέου Διοικητικού Συμβουλίου

Η Διοίκηση του Γενικού Νοσοκομείου Σύρου ‘Βαρδάκειο & Πρώιο’ ανακοινώνει τον ορισμό νέου Διοικητικού Συμβουλίου των Διασυνδεομένων Νοσοκομείων Γενικό Νοσοκομείο Σύρου ‘Βαρδάκειο & Πρώιο’ – Γ.Ν.-Κ.Υ. Νάξου από το Υπουργείο Υγείας. Η απόφαση ορισμού των Μελών του νέου Διοικητικού Συμβουλίου αναρτήθηκε σήμερα, 2.11.2022, στο ‘ΔΙΑΥΓΕΙΑ’ με ΑΔΑ: 6ΙΤΔ465ΦΥΟ-Υ38.   Κατόπιν τούτου, παύει, η εκπροσώπηση για […]

Περισσότερα...