Πορεία εκτέλεσης του Προϋπολογισμού του Νοσοκομείου βάσει της εγκυκλίου ΔΗΔ/Φ.40/17742/5-6-2015 (ΑΔΑ 63Σ1465ΦΘΕ-6ΡΕ) της Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Υπουργείου Εσωτερικών.

 

(10/01/2019) Εκτέλεση προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων μηνός Δεκεμβρίου 2018 για το Γ.Ν. Σύρου.

(03/01/2019) Εκτέλεση προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων μηνός Νοεμβρίου 2018 για το Γ.Ν. Σύρου.

(15/11/2018) Εκτέλεση προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων μηνός Οκτωβρίου 2018 για το Γ.Ν. Σύρου.

(14/09/2018) Εκτέλεση προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων μηνός Αυγούστου 2018 για το Γ.Ν. Σύρου.

(14/08/2018) Εκτέλεση προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων μηνός Ιουλίου 2018 για το Γ.Ν. Σύρου.

(11/07/2018) Εκτέλεση προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων μηνός Ιουνίου 2018 για το Γ.Ν. Σύρου.

(12/06/2018) Εκτέλεση προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων μηνός Μαΐου 2018 για το Γ.Ν. Σύρου.

(11/05/2018) Εκτέλεση προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων μηνός Απριλίου 2018 για το Γ.Ν. Σύρου.

(10/04/2018) Εκτέλεση προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων μηνός Μαρτίου 2018 για το Γ.Ν. Σύρου.

(08/03/2018) Εκτέλεση προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων μηνός Φεβρουαρίου 2018 για το Γ.Ν. Σύρου.

(12/01/2018) Εκτέλεση προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων μηνός Δεκεμβρίου 2017 για το Γ.Ν. Σύρου.