Εκτέλεση Προϋπολογισμού (2021)

Πορεία εκτέλεσης του Προϋπολογισμού του Νοσοκομείου βάσει της εγκυκλίου ΔΗΔ/Φ.40/17742/5-6-2015 (ΑΔΑ 63Σ1465ΦΘΕ-6ΡΕ) της Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Υπουργείου Εσωτερικών.   (24/01/2022) Εκτέλεση προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων μηνός Δεκεμβρίου 2021 για το Γ.Ν. Σύρου. (13/12/2021) Εκτέλεση προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων μηνός Νοεμβρίου 2021 για το Γ.Ν. Σύρου. (22/11/2021) Εκτέλεση προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων μηνός Οκτωβρίου 2021 για […]

Περισσότερα...
(19/01/2022) Ευχαριστήριο προς τον κ. Ζώρζο

Η Διοίκηση του Γενικού Νοσοκομείου Σύρου “Βαρδάκειο και Πρώιο” ευχαριστεί θερμά για το λιτό, εορταστικό στολισμό της υγειονομικής μονάδας τους κάτωθι: – Τον κ. Εμμανουήλ Ζώρζο για την παραχώρηση, μεταφορά και τοποθέτηση μοντέλου ξύλινου σκαριού στην Κεντρική Είσοδο του Νοσοκομείου, – Τους εργαζόμενους στην Τεχνική Υπηρεσία του Νοσοκομείου για τις ενέργειες ηλεκτροφωτισμού του μοντέλου.   […]

Περισσότερα...
(04/01/2022) Διαδικασία & λόγοι απαλλαγής από την υποχρεωτικότητα εμβολιασμού έναντι της COVID-19 για πολίτες άνω των 60 ετών

Διαδικασία και λόγοι απαλλαγής από την υποχρεωτικότητα εμβολιασμού έναντι της COVID-19 για πολίτες άνω των 60 ετών – άρθρο 24 του ν. 4865/2021 (ΦΕΚ 238 Α΄) – αριθμ. ΓΠ.οικ.81185 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ 6324 Β΄)   Σε εφαρμογή της αριθμ.ΓΠ.οικ.81185 Κ.Υ.Α., που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 6324/Β΄/30.12.2021, οι πολίτες άνω των 60 ετών, που έχουν αποδεδειγμένους λόγους υγείας […]

Περισσότερα...