Πορεία εκτέλεσης του Προϋπολογισμού του Νοσοκομείου βάσει της εγκυκλίου ΔΗΔ/Φ.40/17742/5-6-2015 (ΑΔΑ 63Σ1465ΦΘΕ-6ΡΕ) της Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Υπουργείου Εσωτερικών.

 

(20/01/2021) Εκτέλεση προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων μηνός Δεκεμβρίου 2020 για το Γ.Ν. Σύρου.

(16/12/2020) Εκτέλεση προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων μηνός Νοεμβρίου 2020 για το Γ.Ν. Σύρου.

(11/11/2020) Εκτέλεση προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων μηνός Οκτωβρίου 2020 για το Γ.Ν. Σύρου.

(07/10/2020) Εκτέλεση προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων μηνός Σεπτεμβρίου 2020 για το Γ.Ν. Σύρου.

(09/09/2020) Εκτέλεση προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων μηνός Αυγούστου 2020 για το Γ.Ν. Σύρου.

(04/08/2020) Εκτέλεση προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων μηνός Ιουλίου 2020 για το Γ.Ν. Σύρου.

(01/07/2020) Εκτέλεση προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων μηνός Ιουνίου 2020 για το Γ.Ν. Σύρου.

(15/06/2020) Εκτέλεση προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων μηνός Μαΐου 2020 για το Γ.Ν. Σύρου.

(11/05/2020) Εκτέλεση προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων μηνός Απριλίου 2020 για το Γ.Ν. Σύρου.

(06/04/2020) Εκτέλεση προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων μηνός Μαρτίου 2020 για το Γ.Ν. Σύρου.

(06/03/2020) Εκτέλεση προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων μηνός Φεβρουαρίου 2020 για το Γ.Ν. Σύρου.

(11/02/2020) Εκτέλεση προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων μηνός Ιανουαρίου 2020 για το Γ.Ν. Σύρου.