Προκηρύξεις Θέσεων (2024)

(04/07/2024) Α.Π.: 7117. Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τον ορισμό Διευθυντών/ντριών Τομέων (Παθολογικού – Χειρουργικού – Εργαστηριακού) της Ιατρικής Υπηρεσίας του Γενικού Νοσοκομείου Σύρου. (Υποβολή αιτήσεων από 05/07/2024 έως 12/07/2024)   (06/03/2024) Α.Π.: 2302. Προκήρυξη τριών (3) επί θητεία θέσεων ειδικευμένων Ιατρών του κλάδου Ε.Σ.Υ., για το Γ.Ν. Σύρου «ΒΑΡΔΑΚΕΙΟ ΚΑΙ ΠΡΩΙΟ». Αφορά τις ειδικότητες: Εσωτερικής […]

Read more
Προκηρύξεις Θέσεων (2023)

(28/06/2023) Α.Π.: 5964. Προκήρυξη μίας (1) θέσης Ειδικευμένου Ιατρού του κλάδου Ε.Σ.Υ. επί θητεία, για το Γ.Ν. Σύρου «ΒΑΡΔΑΚΕΙΟ ΚΑΙ ΠΡΩΙΟ». (Υποβολή αιτήσεων από 10/07/2023, 12:00 έως 31/07/2023, 12:00)

Read more
Προκηρύξεις Θέσεων (2022)

(08/08/2022) Α.Π.: 7423. Προκήρυξη δυο (2) θέσεων Ειδικευμένων Ιατρών του κλάδου Ε.Σ.Υ. επί θητεία. Μια (1) θέση Διευθυντή, ειδικότητας Παθολογικής Ογκολογίας και μια (1) θέση Επιμελητή Β’, ειδικότητας Καρδιολογίας, για το Γ.Ν. Σύρου «ΒΑΡΔΑΚΕΙΟ ΚΑΙ ΠΡΩΙΟ». (Υποβολή αιτήσεων έως 02/09/2022, 24:00)  

Read more
Προκηρύξεις Θέσεων (2021)

(14/09/2021) Α.Π.: 9663. ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ. Προκήρυξη δυο (2) θέσεων Ειδικευμένων Ιατρών του κλάδου Ε.Σ.Υ. επί θητεία. Μια (1) θέση Διευθυντή, ειδικότητας Εσωτερικής Παθολογίας ή Καρδιολογίας ή Αναισθησιολογίας ή Πνευμονολογίας – Φυματιολογίας ή Χειρουργικής για τη ΜΑΦ και μια (1) θέση Επιμελητή Β’, ειδικότητας Ψυχιατρικής, για το Γ.Ν. Σύρου «ΒΑΡΔΑΚΕΙΟ ΚΑΙ ΠΡΩΙΟ». (Υποβολή αιτήσεων έως 07/10/2021, 12:00) […]

Read more
Προκηρύξεις Θέσεων (2020)

(22/09/2020) Α.Π.: 10118. Προκήρυξη μιας (1) θέσης Ειδικευμένου Ιατρού του κλάδου Ε.Σ.Υ. επί θητεία, ειδικότητας Χειρουργικής και βαθμού Διευθυντή, για το Γ.Ν. Σύρου «ΒΑΡΔΑΚΕΙΟ ΚΑΙ ΠΡΩΙΟ». (Υποβολή αιτήσεων έως 07/10/2020, 12:00)   (11/02/2020) Α.Π.: 1462. Προκήρυξη πέντε (5) θέσεων Ειδικευμένων Ιατρών του κλάδου Ε.Σ.Υ. επί θητεία για το Γ.Ν. Σύρου «ΒΑΡΔΑΚΕΙΟ ΚΑΙ ΠΡΩΙΟ» (2 θέσεις […]

Read more
Προκηρύξεις Θέσεων (2019)

(19/12/2019) Πίνακας Κατάταξης Υποψηφίων ΣΟΧ 1/2019 για την την Πρόσληψη Εποχικού Προσωπικού (13 Θέσεων ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας) σε Νομικά Πρόσωπα που Υπάγονται στην Εποπτεία του Υπουργείου Υγείας για την Αντιμετώπιση Απρόβλεπτων ή Επειγουσών Περιστάσεων με Σύμβαση Εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ) για Ανάγκες Καθαριότητας του Γενικού Νοσοκομείου Σύρου «ΒΑΡΔΑΚΕΙΟ & ΠΡΩΪΟ».   (17/10/2019) Ανακοίνωση ΣΟΧ 1/2019 […]

Read more
Προκηρύξεις Θέσεων (2018)

(03/12/2018) ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ & ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ Υποψηφίων Ειδικότητας Υ.Ε. (Προσωπικού Καθαριότητας) της υπ. Αριθμ. ΣΟΧ1/2018 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ. (03/12/2018) ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ Υποψηφίων Ειδικότητας Υ.Ε. (Προσωπικού Καθαριότητας) της υπ. Αριθμ. ΣΟΧ1/2018 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ. (30/11/2018) ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Διεξαγωγής Δημόσιας Κλήρωσης για τον Κωδικό Θέσης 100, Ειδικότητας Υ.Ε. (Προσωπικού Καθαριότητας) της υπ. Αριθμ. ΣΟΧ1/2018 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ. (28/11/2018) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Δημόσιας Κλήρωσης Ισοβαθμούντων Υποψηφίων κατά […]

Read more