(08/08/2022) Α.Π.: 7423. Προκήρυξη δυο (2) θέσεων Ειδικευμένων Ιατρών του κλάδου Ε.Σ.Υ. επί θητεία. Μια (1) θέση Διευθυντή, ειδικότητας Παθολογικής Ογκολογίας και μια (1) θέση Επιμελητή Β’, ειδικότητας Καρδιολογίας, για το Γ.Ν. Σύρου «ΒΑΡΔΑΚΕΙΟ ΚΑΙ ΠΡΩΙΟ». (Υποβολή αιτήσεων έως 02/09/2022, 24:00)