(19/12/2019) Πίνακας Κατάταξης Υποψηφίων ΣΟΧ 1/2019 για την την Πρόσληψη Εποχικού Προσωπικού (13 Θέσεων ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας) σε Νομικά Πρόσωπα που Υπάγονται στην Εποπτεία του Υπουργείου Υγείας για την Αντιμετώπιση Απρόβλεπτων ή Επειγουσών Περιστάσεων με Σύμβαση Εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ) για Ανάγκες Καθαριότητας του Γενικού Νοσοκομείου Σύρου «ΒΑΡΔΑΚΕΙΟ & ΠΡΩΪΟ».

 

(17/10/2019) Ανακοίνωση ΣΟΧ 1/2019 για την την Πρόσληψη Εποχικού Προσωπικού (13 Θέσεων ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας) σε Νομικά Πρόσωπα που Υπάγονται στην Εποπτεία του Υπουργείου Υγείας για την Αντιμετώπιση Απρόβλεπτων ή Επειγουσών Περιστάσεων με Σύμβαση Εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ) για Ανάγκες Καθαριότητας του Γενικού Νοσοκομείου Σύρου «ΒΑΡΔΑΚΕΙΟ & ΠΡΩΪΟ». Προθεσμία υποβολής αιτήσεων από 2 έως 12 Δεκεμβρίου 2019.

 

(21/05/2019) Α.Π.: 5155. Προκήρυξη τεσσάρων (4) Θέσεων Ειδικευμένων Ιατρών του Κλάδου Ε.Σ.Υ. επί Θητεία (2 θέσεις Ε. Β’ Ακτινοδιαγνωστικής, 1 θέση Ε. Β’ Αναισθησιολογίας και 1 θέση Ε. Β’ Χειρουργικής).

 

(27/03/2019) Α.Π.: 3128. Προκήρυξη τριών (3) Θέσεων Ειδικευμένων Ιατρών του Κλάδου Ε.Σ.Υ. επί Θητεία (1 θέση Ε. Β’ Φυσικής Ιατρικής & Αποκατάστασης, 1 θέση Ε. Β’ Ιατρικής Βιοπαθολογίας και 1 θέση Ε. Β’ Ιατρικής Βιοπαθολογίας ή Αιματολογίας).