(22/09/2020) Α.Π.: 10118. Προκήρυξη μιας (1) θέσης Ειδικευμένου Ιατρού του κλάδου Ε.Σ.Υ. επί θητεία, ειδικότητας Χειρουργικής και βαθμού Διευθυντή, για το Γ.Ν. Σύρου «ΒΑΡΔΑΚΕΙΟ ΚΑΙ ΠΡΩΙΟ». (Υποβολή αιτήσεων έως 07/10/2020, 12:00)

 

(11/02/2020) Α.Π.: 1462. Προκήρυξη πέντε (5) θέσεων Ειδικευμένων Ιατρών του κλάδου Ε.Σ.Υ. επί θητεία για το Γ.Ν. Σύρου «ΒΑΡΔΑΚΕΙΟ ΚΑΙ ΠΡΩΙΟ» (2 θέσεις Ε. Β’ Ακτινολογίας, 1 θέση Ε. Β’ Αναισθησιολογίας, 1 θέση Ε. Β’ Ιατρική Βιοπαθολογίας – Εργαστηριακής Ιατρικής και 1 θέση Ε. Β’ Χειρουργικής). (Υποβολή αιτήσεων έως 28/02/2020, 12:00)