(28/06/2023) Α.Π.: 5964. Προκήρυξη μίας (1) θέσης Ειδικευμένου Ιατρού του κλάδου Ε.Σ.Υ. επί θητεία, για το Γ.Ν. Σύρου «ΒΑΡΔΑΚΕΙΟ ΚΑΙ ΠΡΩΙΟ». (Υποβολή αιτήσεων από 10/07/2023, 12:00 έως 31/07/2023, 12:00)