Προκηρύξεις Θέσεων (2024)

(06/03/2024) Α.Π.: 2302. Προκήρυξη τριών (3) επί θητεία θέσεων ειδικευμένων Ιατρών του κλάδου Ε.Σ.Υ., για το Γ.Ν. Σύρου «ΒΑΡΔΑΚΕΙΟ ΚΑΙ ΠΡΩΙΟ». Αφορά τις ειδικότητες: Εσωτερικής Παθολογίας (Επιμελητής Α’),  Καρδιολογίας (Επιμελητής Α’) και Ψυχιατρικής (Επιμελητής Α’). (Υποβολή αιτήσεων από 15/03/2024, 12:00 έως 02/04/2024, 15:00)    

Περισσότερα...