ΓραφείοΤηλέφωνο
Αιμοδοσία22813 60 633
Γραμματεία - Πρωτόκολλο22813 60 533
Γραμματεία Ε. Ι. - Ραντεβού22813 60 523
Γραφείο Κίνησης Ασθενών22813 60 550
Γραφείο Νοσηλείων22813 60 552
Διευθυντής Διοικητικής Οικονομικής Υπηρεσίας22813 60 555
Διοικητής22813 60 686
ΚΕ.Φ.Ι.ΑΠ. 22813 60 300
Λογιστήριο22813 60 511 / 630
Τηλεφωνικό Κέντρο22813 60 500
Τμήμα Προμηθειών22813 60 321 / 322
Τμήμα Προσωπικού22813 60 530