Ανοικτοί Διαγωνισμοί (2024)

(09/04/2024) ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 4Α/2024 (ΔΙΕΘ). Ανοικτός Δημόσιος Διεθνής Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός (348526) για την προμήθεια ορθοπεδικών υλικών για το χειρουργείο (CPV: 33141700-7) για το Γ. Ν. Σύρου με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 13/05/2024, 17:00)   (02/04/2024) ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 03Α/2024. Ανοικτός Δημόσιος Διεθνής Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός […]

Περισσότερα...
Εκτέλεση Προϋπολογισμού (2024)

Πορεία εκτέλεσης του Προϋπολογισμού του Νοσοκομείου βάσει της εγκυκλίου ΔΗΔ/Φ.40/17742/5-6-2015 (ΑΔΑ 63Σ1465ΦΘΕ-6ΡΕ) της Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Υπουργείου Εσωτερικών.   (08/04/2024) Εκτέλεση προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων μηνός Μαρτίου 2024 για το Γ.Ν. Σύρου. (11/03/2024) Εκτέλεση προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων μηνός Φεβρουαρίου 2024 για το Γ.Ν. Σύρου. (05/02/2024) Εκτέλεση προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων μηνός Ιανουαρίου 2024 για το Γ.Ν. […]

Περισσότερα...
Προκηρύξεις Θέσεων (2024)

(06/03/2024) Α.Π.: 2302. Προκήρυξη τριών (3) επί θητεία θέσεων ειδικευμένων Ιατρών του κλάδου Ε.Σ.Υ., για το Γ.Ν. Σύρου «ΒΑΡΔΑΚΕΙΟ ΚΑΙ ΠΡΩΙΟ». Αφορά τις ειδικότητες: Εσωτερικής Παθολογίας (Επιμελητής Α’),  Καρδιολογίας (Επιμελητής Α’) και Ψυχιατρικής (Επιμελητής Α’). (Υποβολή αιτήσεων από 15/03/2024, 12:00 έως 02/04/2024, 15:00)    

Περισσότερα...
(31/01/2024) Πίνακας τελικής βαθμολογίας και κατάταξης υποψήφιων Ιατρών ΕΣΥ

Ο υποψήφιος παρακαλείται να υποβάλλει Υπεύθυνη Δήλωση αποδοχής της θέσης, εντός δύο εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία ανάρτησης του τελικού πίνακα στην γραμματεία του Συμβουλίου διενέργειας της συνέντευξης στην ακόλουθη ηλεκτρονική διεύθυνση : mpoulaki@vardakeio.gov.gr   Πίνακας

Περισσότερα...
Εκτέλεση Προϋπολογισμού (2023)

Πορεία εκτέλεσης του Προϋπολογισμού του Νοσοκομείου βάσει της εγκυκλίου ΔΗΔ/Φ.40/17742/5-6-2015 (ΑΔΑ 63Σ1465ΦΘΕ-6ΡΕ) της Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Υπουργείου Εσωτερικών.   (03/01/2024) Εκτέλεση προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων μηνός Δεκεμβρίου 2023 για το Γ.Ν. Σύρου. (19/12/2023) Εκτέλεση προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων μηνός Νοεμβρίου 2023 για το Γ.Ν. Σύρου. (09/11/2023) Εκτέλεση προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων μηνός Οκτωβρίου 2023 […]

Περισσότερα...
Ανοικτοί Διαγωνισμοί (2023)

(19/12/2023) ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 12Α/2023 ΤΡΟΠ. Ανοικτός Δημόσιος Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός (284228) για την για την συντήρηση και επισκευή του ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού του Γ. Ν. Σύρου με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 19/01/2024, 17:00)   (19/12/2023) ΜΑΤΑΙΩΣΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Αριθμ. 12Α/2023. Ανοικτός Δημόσιος Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός (277128) […]

Περισσότερα...
(17/08/2023) Πρόσκληση σε διαλογική συζήτηση με τον κ. Σάββα Σαββόπουλο

Η Διοίκηση του Γενικού Νοσοκομείου Σύρου “Βαρδάκειο και Πρώιο” σας προσκαλεί στη διαλογική συζήτηση του Ψυχίατρου – Ψυχαναλυτή κ. Σάββα Σάββόπουλου, με τη συμβολή του Συλλόγου καρκινοπαθών Σύρου. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 25 Αυγούστου 2023 και ώρα 20:00, στο Μουσείο Κλωστοϋφαντουργίας “Hermoupolis Heritage”. Θα ήταν χαρά μας να παραβρεθείτε.   Με τιμή Η […]

Περισσότερα...