(20/11/2018) ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διεθνή Διαγωνισμού με Αριθμ. 01Δ/2018 ΕΠΑΝ για την Ανάθεση Υπηρεσιών Παροχής Γευμάτων Εφημερεύοντος Προσωπικού, Ασθενών και Κλειστών Τμημάτων, με Συνοδό Εξοπλισμό και Διανομή Αυτών, μετά από Παραχώρηση Νοσοκομειακού Χώρου (Κουζίνας) Έκτασης 90 τ.μ. του Γ.Ν. Σύρου.

 

(12/10/2018) ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 02Δ/2018. Ηλεκτρονικός Ανοικτός Διεθνής Διαγωνισμός για την Ανάθεση Προμήθεια Φίλτρων για τις Ανάγκες της Μ.Τ.Ν..

 

(10/10/2018) ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 2/ΕΣΠΑ 2017. Ηλεκτρονικός Ανοικτός Διεθνής Διαγωνισμός για την Προμήθεια Υπολογιστικών Πληροφοριακών Συστημάτων Υποστήριξης του Ιατροτεχνολογικού Εξοπλισμού του Γ.Ν. Σύρου.

 

(03/10/2018) ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ: 01Δ/2018. Ηλεκτρονικός Ανοικτός Διεθνής Διαγωνισμός για την Ανάθεση Υπηρεσιών Παροχής Γευμάτων Εφημερεύοντος Προσωπικού, Ασθενών και Κλειστών Τμημάτων, με Συνοδό Εξοπλισμό και Διανομή Αυτών, μετά από Παραχώρηση Νοσοκομειακού Χώρου (Κουζίνας) Έκτασης 90 τ.μ. του Γ.Ν. Σύρου.

 

(14/09/2018) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 2/ΕΣΠΑ 2017. Μετάθεση Προθεσμίας Υποβολής Προσφορών ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 2/ΕΣΠΑ 2017.

 

(16/08/2018) ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 2/ΕΣΠΑ 2017. Ηλεκτρονικός Ανοικτός Διεθνής Διαγωνισμός για την Προμήθεια Υπολογιστικών Πληροφοριακών Συστημάτων Υποστήριξης του Ιατροτεχνολογικού Εξοπλισμού του Γ.Ν. Σύρου.

 

(01/08/2018) ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 3/ΠΔΕ 2017. Ηλεκτρονικός Δημόσιος Ανοικτός Διαγωνισμός για την Προμήθεια και Εγκατάσταση “Επιδαπέδιας Φυγόκεντρου Ασκών Αίματος” για το Γ.Ν. Σύρου.

 

(02/05/2018) ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 1/ΕΣΠΑ 2017 με Μετάθεση Προθεσμίας Υποβολής Προσφορών.

 

(02/04/2018) ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 1/ΕΣΠΑ 2017. Διεθνής Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός για την Προμήθεια “Ιατροτεχνολογικού Εξοπλισμού” για το Γ.Ν. Σύρου.

 

(02/04/2018) ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 2/ΠΔΕ 2017. Ηλεκτρονικός Δημόσιος Ανοικτός Διαγωνισμός για την Προμήθεια “Ιατροτεχνολογικού Εξοπλισμού” για το Γ.Ν. Σύρου.

 

(26/01/2018) ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 1/ΠΔΕ 2017. Ηλεκτρονικός Δημόσιος Ανοικτός Διαγωνισμός για την Προμήθεια και Εγκατάσταση “Τριών (3) Μονάδων Παραγωγής Ψύξης” για το Γ.Ν. Σύρου.