Πραγματοποίηση Ημερίδας από το Γ.Ν. Σύρου, το Σάββατο 21/01/2023 στις 17:30 στην Αίθουσα Επιμελητηρίου Κυκλάδων, με θέμα: «Ας αναπτύξουμε μια σχέση ψυχής – Παρουσίαση Προγράμματος Ολοκληρωμένης Παρέμβασης Ψυχογηριατρικής Υποστήριξης – ΟΠΨΥ». ΑφίσαΠρόγραμμα