(05/09/2019) Έρευνα Αγοράς για τη Σύναψη Σύμβασης για ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΗ, ΜΥΟΚΤΟΝΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ(CPV: 90921000-9) του Γ.Ν. Σύρου.

 

(05/06/2019) Έρευνα Αγοράς για τη Σύναψη Σύμβασης για “ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ”.

 

(08/04/2019) Πρόσκληση για την Κατάρτιση Καταλόγου Ενδιαφερομένων ανά Κατηγορίες Έργων, Μελετών και Παροχής Τεχνικών και Λοιπών Επιστημονικών Υπηρεσιών, Έτους 2019 (Άρθρο 118, παρ. 5 του Ν. 4412/2016).

 

(15/03/2019) Έρευνα Αγοράς για τη Σύναψη Σύμβασης για “ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ”.

 

(16/01/2019) Έρευνα Αγοράς για τη Σύναψη Σύμβασης Υπηρεσιών για την Ανάθεση “ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΜΕ ΤΟ ΝΕΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (GDPR-General Data Protection Regulation, EU2016/679), με καταληκτική Ημερομηνία Προσφορών την 25-01-2019.