Η Διοίκηση του Γενικού Νοσοκομείου Σύρου ‘Βαρδάκειο & Πρώιο’ ανακοινώνει, με ιδιαίτερη ικανοποίηση, την απονομή τιμητικής πλακέτας στον Διοικητή κ. Μιχαήλ Ε. Ζουλουφό, από το προσωπικό του Τομέα ΕΚΑΒ Σύρου.

Η διαχρονική συνεργασία μεταξύ του Νοσοκομείου και του Τομέα ΕΚΑΒ Σύρου έχει ενταθεί κατά τα χρόνια της πανδημίας. Η Διοίκηση του Νοσοκομείου Σύρου βρίσκεται διαρκώς στο πλευρό των εργαζομένων του Τομέα ΕΚΑΒ Σύρου και ενισχύει με κάθε τρόπο το έργο τους.

Η πρόσφατη βράβευση αποδεικνύει έμπρακτα τη σταθερή στόχευση για εξωστρέφεια και επίτευξη νέων συμπράξεων.

 

Ο Διοικητής

Μιχαήλ Ε. Ζουλουφός

 

Δελτίο Τύπου