Διοίκηση Νοσοκομείου 2019-2023:

Διοικητής Νοσοκομείου: Μιχαήλ Ζουλουφός

Αναπληρωτής Διοικητής: Καλλίτσα Φραγκίσκου

 

Μέλη Διοικητικού Συμβουλίου 2019-2023:

Πρόεδρος Δ.Σ.: Μιχαήλ Ζουλουφός

Αντιπρόεδρος Δ.Σ.: Καλλίτσα Φραγκίσκου / Αναπληρωτής: Ευάγγελος Μιχελόπουλος

Τακτικό Μέλος: Δημήτριος Κοσμάς / Αναπληρωτής: Τριαντάφυλλος Τριανταφυλλίδης

Εκπρόσωπος Ιατρών: Ιωάννης Βούλτσος / Αναπληρώτρια: Θεοδώρα Μπαρκούρη

Εκπρόσωπος Λοιπού Προσωπικού: Αικατερίνη Καλογεράκη / Αναπληρώτρια: Μαρία Μαγγιώρου

——————————————————————————————————————–

 

Διοίκηση Νοσοκομείου 2016-2019:

Διοικητής Νοσοκομείου: Μπουραντά Μαργαρίτα

Αναπληρωτής Διοικητής: Απιδόπουλος Κωνσταντίνος

 

Μέλη Διοικητικού Συμβουλίου 2016-2019:

Πρόεδρος Δ.Σ.: Μπουραντά Μαργαρίτα

Αντιπρόεδρος Δ.Σ.: Απιδόπουλος Κωνσταντίνος / Αναπληρώτρια: Περιστεράκη Ανθή

Τακτικό Μέλος: Σπόντης Αλέξανδρος / Αναπληρωτής: Πολίτης Ανδρέας

Εκπρόσωπος Ιατρών: Λημναίος Αλέξανδρος

Εκπρόσωπος Λοιπού Προσωπικού: Παναγιωτίδης Γρηγόρης / Αναπληρώτρια: Καλογεράκη Αικατερίνη