Διοίκηση Νοσοκομείου 2016-2019:

Διοικητής Νοσοκομείου: Μπουραντά Μαργαρίτα

Αναπληρωτής Διοικητής: Απιδόπουλος Κωνσταντίνος

 

Μέλη Διοικητικού Συμβουλίου 2016-2019:

Πρόεδρος Δ.Σ.: Μπουραντά Μαργαρίτα

Αντιπρόεδρος Δ.Σ.: Απιδόπουλος Κωνσταντίνος / Αναπληρώτρια: Περιστεράκη Ανθή

Τακτικό Μέλος: Σπόντης Αλέξανδρος / Αναπληρωτής: Πολίτης Ανδρέας

Εκπρόσωπος Ιατρών: Λημναίος Αλέξανδρος

Εκπρόσωπος Λοιπού Προσωπικού: Παναγιωτίδης Γρηγόρης / Αναπληρώτρια: Καλογεράκη Αικατερίνη

backtotop