(2008) Η συμβολή των οπτικοακουστικών μέσων στην εκπαίδευση ασθενών με οξύ στεφανιαίο επεισόδιο. Πιλοτικό πρόγραμμα παρέμβασης στο Γενικό Νοσοκομείο Σύρου, Ευκαρπίδης A., Ιωαννίδου Φ., Σκενδέρη Ι. et al. (Λήψη)

(2008) Διερεύνηση των χαρακτηριστικών των νοσηλευτών που συμμετέχουν στα εκπαιδευτικά προγράμματα νοσηλευτών ειδικοτήτων στη Βόρεια Ελλάδα, Απόστολος Ευκαρπίδης (Λήψη)

(2009) Η συναισθηματική νοημοσύνη και ο ρόλος της στην ηγεσία, τη διοίκηση και το ανθρώπινο δυναμικό των Οργανισμών Υγείας, Απόστολος Ευκαρπίδης (Λήψη)

(2009) Απόψεις Eιδικευμένων Nοσηλευτών για το Eκπαιδευτικό Πρόγραμμα των Nοσηλευτικών Ειδικοτήτων της Βόρειας Ελλάδας, Ιωαννίδου Φ., Σκενδέρη Ι., Ευκαρπίδης Α. et al. (Λήψη)

(2010) Αποτελεσματικότητα της Εκπαίδευσης Ασθενών με Οξύ Στεφανιαίο Σύνδρομο και των Φροντιστών τους, Ευκαρπίδης A., Πάβη E., Κυριόπουλος I. (Λήψη)

(2010) Η επίδραση της οικονομικής κρίσης στα συστήματα υγείας και οι προτεινόμενες πολιτικές υγείας σε εθνικό και διεθνές επίπεδο, Απόστολος Ευκαρπίδης (Λήψη)

(2011) Εσωτερικός κανονισμός λειτουργίας νοσηλευτικής υπηρεσίας, μια πρόταση για Νοσοκομεία δευτεροβάθμιου επιπέδου φροντίδας, Απόστολος Ευκαρπίδης (Λήψη)

(2012) A study of the emotional intelligence of employees at a District Hospital of Greece, Efkarpidis Α., Efkarpidis P., Zyga S. (Λήψη)

(2012) Το φαινόμενο της αύξησης της χρησιμοποίησης εναλλακτικών μορφών θεραπείας διεθνώς. Ανάλυση των αιτιών του φαινομένου και παρουσίαση των διαφορών στην αντιμετώπιση των ασθενών μεταξύ της παραδοσιακής ορθόδοξης δυτικής ιατρικής και των εναλλακτικών μορφών θεραπείας, Απόστολος Ευκαρπίδης (Λήψη)

(2012) The role of core self-evaluations in the relationship between religious involvement and subjective well-being: a moderated mediation model, I. Tsaousis, E. Karademas & D. Kalatzi (Λήψη)

(2013) Σχέδιο και κοστολόγηση ολοκληρωμένου προγράμματος δράσεων πρωτογενούς και δευτερογενούς πρόληψης στον πληθυσμό των Κυκλάδων, Απόστολος Ευκαρπίδης (Λήψη)

(2014) Ο μητρικός θηλασμός στην Ελλάδα και διεθνώς, Κραβαρίτη Κωνσταντίνα, Πλευρίτη Ελένη, Ευκαρπίδης Απόστολος (Λήψη)

(2015) Διερεύνηση των γνώσεων, των στάσεων και των πεποιθήσεων των μαθητών Λυκείου της Σύρου για τον τρόπο πρόληψης, διάγνωσης και μετάδοσης του Ιού των Ανθρώπινων Θηλωμάτων (HPV), σύμφωνα με το μοντέλο πεποιθήσεων για την υγεία και την θεωρία απόδοσης ελέγχου της Υγείας, Απόστολος Ευκαρπίδης (Λήψη)

(2016) Η εφαρμογή του Κοινού Πλαίσιού Αξιολόγησης στην αξιολόγηση της διοικητικής λειτουργίας και απόδοσης νοσηλευτικής υπηρεσίας: η περίπτωση ενός Γενικού Νοσοκομείου νησιωτικής περιοχής, Απόστολος Ευκαρπίδης (Λήψη)

(2018) Διερεύνηση γνώσεων και πεποιθήσεων μαθητών λυκείου νησιωτικής περιοχής της Ελλάδας για τον ιό των ανθρώπινων θηλωμάτων, Α. Ευκαρπίδης, Γ. Κουλιεράκης, Π. Ευκαρπίδης, Μ. Σακελλαρίου, Α. Ταξίδης (Λήψη)

(2018) Η Υγιής Γήρανση στο Ευρωπαϊκό περιβάλλον. Προγράμματα που εφαρμόζονται στο εξωτερικό και μπορούν να εφαρμοστούν στην Ελλάδα, Απόστολος Ευκαρπίδης (Λήψη)

(2018) Socio-cognitive factors influencing Greek lyceum female students’ intention to receive a Pap smear and a vaccine against HPV, Apostolos Εfkarpidis A., Koulierakis G., Efkarpidis P. (Λήψη)

(2019) Διερεύνηση της αναγκαιότητας διακομιδής ασθενών, με πλωτά ή εναέρια μέσα, από τέσσερα Κέντρα Υγείας σε δευτεροβάθμιο Νοσοκομείο στο Νότιο Αιγαίο (2013 με 2016), Ευκαρπίδης Α., Πέτρου Α., Μπάλλιου Μ. (Λήψη)

(2021) Hospital workforce mental reaction to the pandemic in a low COVID‑19 burden setting: a cross‑sectional clinical study, Alexopoulos, P., Roukas, D., Efkarpidis, A. et al. (Λήψη)

(2021) Η εφαρμογή του κριτηρίου 3: Ανθρώπινο δυναμικό του Κ.Π.Α στο οικονομικό Τμήμα του Γ.Ν. Σύρου «Βαρδάκειο & Πρώϊο», Δεσύπρη – Τριανταφύλλου Ευαγγελία (Λήψη)

 

Μέγεθος γραμματοσειράς
backtotop