Η Διοίκηση του Γενικού Νοσοκομείου Σύρου “Βαρδάκειο και Πρώιο” ανακοινώνει τα ακόλουθα:

Με τον Υπουργό Υγείας Δρ. Βασίλη Κικίλια, ως κεντρικό ομιλητή, πραγματοποιήθηκε στις 28 Μαΐου 2021 η εκδήλωση «Ένα Ψηφιακό Νοσοκομείο στην καρδιά του Αιγαίου», όπου παρουσιάστηκε το έργο του ψηφιακού μετασχηματισμού του Γενικού Νοσοκομείου Σύρου ‘Βαρδάκειο & Πρώιο’.

Ο μετασχηματισμός του Νοσοκομείου Σύρου σε πρότυπο ψηφιακό Νοσοκομείο και η μείωση του ενεργειακού αποτυπώματος του, υλοποιήθηκε χάρη στη συνεργασία του Υπουργείου Υγείας, της 2ης Υγειονομικής Περιφέρειας Πειραιώς και Αιγαίου, του Γενικού Νοσοκομείου Σύρου και της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.
Η χρηματοδότηση του έργου, ύψους 1.600.000 ευρώ, προήλθε από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Νοτίου Αιγαίου 2014-2020 και το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων.

Ο Δρ. Κικίλιας συνεχάρη τη 2η Υγειονομική Περιφέρεια Πειραιώς και Αιγαίου, το Γενικό Νοσοκομείο Σύρου και την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου για την ολοκλήρωση του έργου, τονίζοντας τη σημασία της ψηφιακής, ενεργειακής και κτηριακής αναβάθμισης των Νοσοκομείων, που ανακοίνωσε πρόσφατα και υπηρετεί το σχέδιο του Υπουργείου Υγείας για το Εθνικό Σύστημα Υγείας της νέας εποχής.

Ο μετασχηματισμός του Γενικού Νοσοκομείου Σύρου σε Πρότυπο Ψηφιακό Νοσοκομείο, επιφέρει ριζικές αλλαγές στον τρόπο λειτουργίας του νοσηλευτικού ιδρύματος, διευκολύνει το έργο των ιατρών, νοσηλευτών και όλου του προσωπικού και αναβαθμίζει σημαντικά την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών στους κατοίκους και στους επισκέπτες των Κυκλάδων.

Οι αλλαγές που υλοποιήθηκαν στις ψηφιακές υποδομές του Γ.Ν. Σύρου περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, αντικατάσταση του πεπαλαιωμένου κέντρου δεδομένων του πληροφοριακού συστήματος με παράλληλη λειτουργία στο G-Cloud (των κεντρικών υποδομών Κυβερνητικού Νέφους της ΓΓΠΣΔΔ), κάλυψη όλων των χώρων του Νοσοκομείου με ασύρματη δικτυακή υποδομή (WiFi) και προμήθεια 160 νέων Η/Υ, 73 εκτυπωτών και 40 tablets για παρακλίνια εξέταση των ασθενών.

Επιπλέον, αναπτύχθηκαν συστήματα ηλεκτρονικής διαχείρισης εγγράφων, διαχείρισης προτεραιότητας για την εξυπηρέτηση των ασθενών και άμεσης, δωρεάν τηλεφωνικής επικοινωνίας με το προσωπικό, οπουδήποτε κι αν βρίσκεται.

Με τις παραπάνω ψηφιακές παρεμβάσεις επιτυγχάνονται ταχύτερη και καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών, μείωση της γραφειοκρατίας με αυτοματοποίηση και απλούστευση των διαδικασιών, εξοικονόμηση πόρων και θετικό περιβαλλοντικό πρόσημο.

 

Δελτίο Τύπου