(24/12/2020) Α.Π.: 13908 – Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με σκοπό την σύναψη σύμβασης, για παροχή υπηρεσιών ελέγχου και την συντήρησης των μηχανημάτων ιατρικών αερίων του Γ.Ν. Σύρου. (Καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης προσφορών: 15/01/2021, 13:00)

 

(10/12/2020) Α.Π.: 13347 – Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με σκοπό την σύναψη σύμβασης, για παροχή υπηρεσιών Εσωτερικού Ελεγκτή (CPV: 79212200) για το Γ.Ν. Σύρου. (Καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης προσφορών: 14/12/2020)

 

(20/11/2020) Α.Π.: 12511 – Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την κατεπείγουσα εκτέλεση έργου για την προμήθεια 4.800 τεμ. αντιδραστηρίων για τον αναλυτή GeneXpert IV, για το Γ.Ν. Σύρου. (Καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης προσφορών: 27/11/2020, 10:00)

 

(20/11/2020) Α.Π.: 12503 – Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την κατεπείγουσα εκτέλεση έργου για τη μεταφορά 254 (διακοσίων πενήντα τεσσάρων) δειγμάτων Βιολογικού Υλικού Κατηγορίας Β’, για το Γ.Ν. Σύρο. (Καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης προσφορών: 27/11/2020, 10:00)

 

(21/10/2020) Α.Π.: 11151 – ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ. Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με σκοπό την σύναψη σύμβασης, για παροχή υπηρεσιών συντήρησης – επισκευής ανελκυστήρων του Γ.Ν. Σύρου και του Γ.Ν. – Κ.Υ Νάξου. (Καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης προσφορών: 31/10/2020, 14:00)

 

(06/08/2020) Α.Π.: 8434– Επαναληπτική πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με σκοπό την σύναψη σύμβασης, για την επείγουσα προμήθεια εξοπλισμού για την αντιμετώπιση των έκτακτων αναγκών από τον Κορωνοϊό SARS-CoV-2 του Γ.Ν. Σύρου και του Γ.Ν. – Κ.Υ. Νάξου. (Καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης προσφορών: 11/08/2020, 15:00)

 

(17/07/2020) Α.Π.: 7687 – Επαναληπτική πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με σκοπό την σύναψη σύμβασης, για παροχή υπηρεσιών Ιατρού Εργασίας (CPV: 71317210-8, Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα υγείας και ασφάλειας) στο Γ.Ν. Σύρου. (Καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης προσφορών: 24/07/2020, 14:30)

 

(18/06/2020) Α.Π.: 6539 – Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με σκοπό την σύναψη σύμβασης, για την επείγουσα προμήθεια εξοπλισμού για την αντιμετώπιση των έκτακτων αναγκών από τον Κορωνοϊό SARS-CoV-2 του Γ.Ν. Σύρου και του Γ.Ν-Κ.Υ. Νάξου (Καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης προσφορών: 23/06/2020, 15:00)

 

(26/05/2020) Α.Π.: 5939 – Επαναληπτική πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με σκοπό την σύναψη σύμβασης, για παροχή υπηρεσιών Ιατρού Εργασίας και Τεχνικού Ασφαλείας του Γ.Ν. Σύρου. (Καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης προσφορών: 10/06/2020, 14:30)

 

(26/05/2020) Α.Π.: 5643 – Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με σκοπό την σύναψη σύμβασης, για παροχή υπηρεσιών “Ιατρού Εργασίας και Τεχνικού Ασφαλείας” του Γ.Ν. Σύρου. (Καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης προσφορών: 29/05/2020, 14:30)

 

(14/05/2020) Α.Π.: 5179 – Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με σκοπό την σύναψη σύμβασης, για την επείγουσα προμήθεια “εξοπλισμού για την αντιμετώπιση των έκτακτων αναγκών” από τον Κορωνοϊό SARS-CoV-2 του Γ.Ν. Σύρου. (Καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης προσφορών: 21/05/2020, 12:00)

 

(14/05/2020) Α.Π.: 5177 – Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με σκοπό την σύναψη σύμβασης, για την επείγουσα προμήθεια “εξοπλισμού για την αντιμετώπιση των έκτακτων αναγκών” από τον Κορωνοϊό SARS-CoV-2 του Γ.Ν. – Κ.Υ. Νάξου. (Καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης προσφορών: 21/05/2020, 14:00)

 

(13/05/2020) Α.Π.: 5148 – Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με σκοπό την σύναψη σύμβασης, για την επείγουσα προμήθεια “δύο διαγνωστικών σταθμών ακτινολογικού”, συνολικού προϋπολογισμού 43.400,00, στο πλαίσιο αντιμετώπισης των Έκτακτων Αναγκών από τον Κορωνοϊό SARS-CoV-2 του Γ.Ν. Σύρου. (Καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης προσφορών: 20/05/2020)

 

(13/05/2020) Α.Π.: 5146 – Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με σκοπό την σύναψη σύμβασης, για την επείγουσα προμήθεια “εξοπλισμού για την αντιμετώπιση των έκτακτων αναγκών” από τον Κορωνοϊό SARS-CoV-2 του Γ.Ν. Σύρου. (Καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης προσφορών: 20/05/2020, 15:00)

 

(15/04/2020) Α.Π.: 4236 – Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με σκοπό την σύναψη σύμβασης, για παροχή υπηρεσιών “αντικατάστασης της μονάδας επεξεργασίας νερού” του Γ.Ν. Σύρου. (Καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης προσφορών: 24/04/2020)

 

(15/04/2020) Α.Π.: 4233 – Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με σκοπό την σύναψη σύμβασης για παροχή υπηρεσιών “πιστοποίησης των ιατρικών αερίων της Μ.Α.Φ.” του Γ.Ν. Σύρου. (Καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης προσφορών: 24/04/2020)

 

(06/04/2020) Α.Π.: 3914 – Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με σκοπό την σύναψη σύμβασης, για παροχή υπηρεσιών “Ιατρού Εργασίας” (CPV: 71317210-8) στο Γ.Ν. Σύρου. (Καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης προσφορών: 10/04/2020, 14:30)

 

(02/04/2020) Α.Π.: 3767 – Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με σκοπό την σύναψη σύμβασης, για την ανάθεση υπηρεσιών εργασιών “μόνωσης των αεραγωγών” του Γ.Ν. Σύρου. (Καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης προσφορών: 10/04/2020)

 

(23/03/2020) Α.Π.: 3303 – Επαναληπτική πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με σκοπό την σύναψη σύμβασης, για την επείγουσα προμήθεια διαφόρων ειδών ιατρικών αναλωσίμων (CPV: 33140000-3) για την αντιμετώπιση των έκτακτων αναγκών του Γ.Ν. Σύρου προερχόμενες από τον κορωνοϊό SARS-CoV-2. (Καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης προσφορών: 27/03/2020, 13:00)

 

(11/03/2020) Α.Π.: 2744 – Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με σκοπό την σύναψη σύμβασης, για την επείγουσα προμήθεια διαφόρων ειδών ιατρικών αναλωσίμων (CPV: 33140000-3) για την αντιμετώπιση των έκτακτων αναγκών του Γ.Ν. Σύρου προερχόμενες από τον κορωνοϊό SARS-CoV-2. (Καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης προσφορών: 17/03/2020, 13:00)

 

(10/02/2020) Α.Π.: 1495 – Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με σκοπό την σύναψη σύμβασης, για παροχή υπηρεσιών συμβούλου σε θέματα πυροπροστασίας(CPV: 71317100-4) στο Γ.Ν. Σύρου. (Καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης προσφορών: 21/02/2020)