Ανακοινώνεται η ολοκλήρωση της φάσης αξιολόγησης των τεχνικών προδιαγραφών υποψηφίων αναδόχων της μελέτης ενεργειακής αναβάθμισης του Γενικού Νοσοκομείου Σύρου ‘Βαρδάκειο & Πρώιο’.
Εντός των επόμενων εβδομάδων, θα ολοκληρωθεί η οικονομική αξιολόγηση των συμμετεχόντων στη διαγωνιστική διαδικασία και θα ακολουθήσει η κατακύρωση στο μειοδότη. Η συμβατική διάρκεια σύνταξης της μελέτης είναι έξι (6) μήνες και ο προϋπολογισμός αυτής 381.088,15€.
Πρόκειται για την υλοποίηση του υποέργου της Πράξης «Ενεργειακή αναβάθμιση κτιριακού συγκροτήματος Γενικού Νοσοκομείου Σύρου «Βαρδάκειο & Πρώϊο», που έχει ενταχθεί στον Άξονα Προτεραιότητας 2 «Αειφορική ανάπτυξη και διαχείριση των πόρων» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Νότιο Αιγαίο 2014-2020» με δικαιούχο τον Δήμο Σύρου-Ερμούπολης.
Η Διοίκηση του Γενικού Νοσοκομείου Σύρου ‘Βαρδάκειο & Πρώιο’ ευχαριστεί θερμά το Δήμο Σύρου-Ερμούπολης για τη διαχρονική έμπρακτη στήριξη του έργου του, επιδιώκοντας τη βελτίωση και την αναβάθμιση των κτηριακών εγκαταστάσεων του Νοσοκομείου, αναλαμβάνοντας ως Αναθέτουσα Αρχή και ως επιβλέπουσα υπηρεσία τη υλοποίηση του εν λόγω έργου παρά την υποστελέχωση των υπηρεσιών του.

 

Ο Διοικητής του Γ.Ν. Σύρου
Μιχαήλ Ε. Ζουλουφός

 

Δελτίο Τύπου