Η Διοίκηση του Γενικού Νοσοκομείου Σύρου ‘Βαρδάκειο & Πρώιο’ αναφέρει, σε απάντηση σχετικής δημόσιας ανακοίνωσης του Συλλόγου Εργαζομένων περί επισφαλούς εφημέρευσης για χειρουργικά περιστατικά, τις ενέργειες διαχείρισης της επείγουσας κατάστασης στο Χειρουργικό Τμήμα της Ιατρικής Υπηρεσίας του Νοσοκομείου.

Οι τρεις υπηρετούντες Γενικοί Χειρουργοί έχουν λάβει αναρρωτική άδεια. Συνεπεία αυτών των αδειών, η Διοίκηση του Νοσοκομείου, σε πλήρη συνεργασία και ενημέρωση με τη Διοίκηση της 2ης ΥΠΕ και τις συναρμόδιες Αρχές, προέβη στην επείγουσα κάλυψη της εφημεριακής λειτουργίας του Νοσοκομείου Σύρου με ιδιώτη ιατρό γενικής χειρουργικής, για το χρονικό διάστημα 28-31.3.2023, και στην υποβολή αιτήματος μετακίνησης γενικού χειρουργού, ήδη από την 24.3.2023.

Οι συντονισμένες αυτές ενέργειες έχουν ως αποτέλεσμα τη διατήρηση της αδιάλειπτης λειτουργίας του Νοσοκομείου Σύρου, κατά το προσεχές τετραήμερο.

Εκφράζονται ευχές για ταχεία ανάρρωση στους ασθενείς ιατρούς.

 

Ο Διοικητής

Μιχαήλ Ε. Ζουλουφός

 

Δελτίο Τύπου