Η Διοίκηση του Γενικού Νοσοκομείου Σύρου ‘Βαρδάκειο & Πρώιο’ ανακοινώνει την τιμητική -και μοναδική για Ελληνικό Νοσοκομείο- συμμετοχή του Νοσοκομείου στο Race to Zero Milestone Meeting 2023, την Τετάρτη 15.2.2023.

 

Η συνάντηση διοργανώθηκε, διαδικτυακά, από τη Γραμματεία για την Κλιματική Αλλαγή του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, με την ευκαιρία της συμπλήρωσης δύο ετών της πρωτοβουλίας ‘Race to Zero’, η οποία αποσκοπεί στην πλήρη ισοστάθμιση των ρύπων λειτουργίας οργανισμών ως το 2050. Υπενθυμίζεται η συμμετοχή του Νοσοκομείου Σύρου, ως ιδρυτικού μέλους και μοναδικού φορέα υγείας από την Ελλάδα, στην πρωτοβουλία ‘Race to Zero’, από τον Μάρτιο 2021. Στην πρωτοβουλία αυτή συμμετέχουν 14.000 νοσοκομεία και κέντρα υγείας από 22 χώρες.

 

Το Γενικό Νοσοκομείο Σύρου συμμετείχε στη συνάντηση με παρουσίαση των επιτευγμάτων του χωρίς οικονομικό κόστος για τον προϋπολογισμό του Νοσοκομείου.

 

Στο πλαίσιο της παρουσίασης του, ο κ. Μιχάλης Ζουλουφός ευχαρίστησε την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου και την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Νοτίου Αιγαίου για την πλήρη στήριξη τους στο έργο ενεργειακής αναβάθμισης του Νοσοκομείου, το ANIC για τη στρατηγικής σημασίας δωρεά προς το Νοσοκομείο Σύρου και το Δήμο Σύρου-Ερμούπολης για την αμέριστη τεχνική υποστήριξη, μέσω Προγραμματικής Σύμβασης, στο έργο της ενεργειακής αναβάθμισης του Νοσοκομείου.

 

 

Ο Διοικητής

Μιχαήλ Ε. Ζουλουφός

 

Δελτίο Τύπου