Θέμα: Βράβευση του Γ. Ν. Σύρου από το Παγκόσμιο Δίκτυο Πράσινων Νοσοκομείων

 

Η Διοίκηση του Γενικού Νοσοκομείου Σύρου “Βαρδάκειο και Πρώιο” ανακοινώνει τα ακόλουθα:

  1. Το Γενικό Νοσοκομείο Σύρου “Βαρδάκειο και Πρώιο” έλαβε το Αργυρό Βραβείο Κλιματικής Πολιτικής από το Παγκόσμιο Δίκτυο Πράσινων Νοσοκομείων.
  2. Η ανακοίνωση των βραβείων έγινε την Τρίτη 1.12.2020 και βασίστηκε στη συγκριτική αξιολόγηση περιβαλλοντικών πρωτοβουλιών 22.000 Νοσοκομείων-Φορέων Υγείας, μελών του Παγκόσμιου Δικτύου, από 36 χώρες:  https://noharm-global.org/articles/news/global/announcing-2020-climate-champions
  3. Εντός του πρώτου έτους από την ένταξη του στο Παγκόσμιο Δίκτυο Πράσινων Νοσοκομείων, το Γενικό Νοσοκομείο Σύρου έχει αναπτύξει έντονη δράση στην αποτύπωση των περιβαλλοντικών δεικτών του, στο σχεδιασμό περιβαλλοντικών παρεμβάσεων και πολιτικών, στη συμμετοχή του σε διεθνείς δράσεις του Δικτύου και στην παρουσία εργαζομένων του σε σεμινάρια αυτού.
  4. Το Αργυρό Βραβείο Κλιματικής Πολιτικής αποτελεί μια επιβεβαίωση της σημαντικής εργασίας της σχετικής Ομάδας Έργου του Νοσοκομείου Σύρου.
  5. Η συμμετοχή στο Παγκόσμιο Δίκτυο Πράσινων Νοσοκομείων είναι δωρεάν και το Γενικό Νοσοκομείο Σύρου είναι το μοναδικό Ελληνικό Νοσοκομείο που βραβεύτηκε.

Σχετικό Βραβείο