(30/10/2018) ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 08Σ/Ν.4542/Π18-19. Συνοπτικός διαγωνισμός για την συντήρηση και επισκευή του ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ του Γ.Ν. Σύρου.

 

(26/10/2018) ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 06Σ/ΔΙΕΥΚ.ΟΔ.853./Π18-19. Συνοπτικός διαγωνισμός για την προμήθεια σε ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΡΩΤΕΪΝΩΝ, ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ CPV: 33696500-0 για το Γ.Ν. Σύρου.

 

(26/10/2018) ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 05Σ/Ν.4542/Π18-19. Συνοπτικός διαγωνισμός για την προμήθεια σε ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ με CPV 33168000-5 για το Γ.Ν. Σύρου.

 

(19/10/2018) ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 08Σ/Ν.4542/Π18-19. Συνοπτικός διαγωνισμός για την συντήρηση και επισκευή του ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ του Γ.Ν. Σύρου.

 

(18/10/2018) ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 07Σ/Ν.4542/Π18-19. Συνοπτικός διαγωνισμός για την προμήθεια ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΙΝΗΣΗΣ για το Γ.Ν. Σύρου.

 

(08/08/2018) ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 23Σ/ΠΠΥΥ2015/Π18-19 του συνοπτικού διαγωνισμού για την ΑΝΑΓΟΜΩΣΗ ΥΓΡΩΝ/ΑΕΡΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΜΕ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ για το Γ.Ν. Σύρου.

 

(31/07/2018) ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 23Σ/ΠΠΥΥ2015/Π18-19. Συνοπτικός διαγωνισμός για την ΑΝΑΓΟΜΩΣΗ ΥΓΡΩΝ/ΑΕΡΙΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΜΕ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ για το Γ.Ν. Σύρου.

 

(31/07/2018) ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ συνοπτικής διαδικασίας για την επιλογή αναδόχου εκπόνησης μελέτης ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ – ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ για το Γ.Ν. Κ.Υ. Νάξου.

 

(03/07/2018) ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 22Σ/ΠΠΥΥ2015/Π18-19. Συνοπτικός διαγωνισμός για την προμήθεια σε ΑΝΑΛΩΣΙΜΟ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ για το Γ.Ν. Σύρου.

 

(03/07/2018) ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 04Σ/ν.4542/2018/Π18-19. Συνοπτικός διαγωνισμός για την προμήθεια σε ΓΑΝΤΙΑ για το Γ.Ν. Σύρου.

 

(22/06/2018) ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 03Σ/ν.4542/18/Π18-19. Συνοπτικός διαγωνισμός για την ανάθεση σε ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ για το Γ.Ν. Σύρου.

 

(18/06/2018) ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 01Σ/ΔΙΕΥΚ.ΟΔ.853./Π18-19. Συνοπτικός διαγωνισμός για την ανάθεση σε ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ για το Γ.Ν. Σύρου.

 

(25/05/2018) ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 02Σ/ΔΙΕΥΚ.ΟΔ.853./Π18-19. Συνοπτικός διαγωνισμός για την προμήθεια σε ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΤΕΣΤ, ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΙΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΔΕΚ για το Γ.Ν. Σύρου.

 

(08/05/2018) ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 01Σ/ΔΙΕΥΚ.ΟΔ.853./Π18-19. Συνοπτικός διαγωνισμός για την ανάθεση σε ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ για το Γ.Ν. Σύρου.

 

(04/05/2018) ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 22Σ/ΠΠΥΥ2015/Π18-19. Συνοπτικός διαγωνισμός για την προμήθεια σε ΑΝΑΛΩΣΙΜΟ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ για το Γ.Ν. Σύρου.

 

(02/05/2018) ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ συνοπτικής διαδικασίας για την επιλογή αναδόχου εκπόνησης μελέτης ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ – ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ για το Γ.Ν. Κ.Υ. Νάξου.

 

(02/04/2018) ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 20Σ/ΠΠΥΥ2015/Π17-18. Συνοπτικός διαγωνισμός για την παροχή υπηρεσιών ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΙΜΑΤΟΣ, ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ CPV 60000000-8 για το Γ.Ν. Σύρου.

 

(02/04/2018) ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 21Σ/ΠΠΥΥ2015/Π17-18. Συνοπτικός διαγωνισμός για την προμήθεια σε ΕΝΔΟΦΑΚΩΝ για το Γ.Ν. Σύρου.

 

(18/01/2018) ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ συνοπτικής διαδικασίας για την επιλογή αναδόχου εκπόνησης μελέτης ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ για το Γ.Ν. Σύρου.

 

(02/05/2017) ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 01ΚΛ/2017. Συνοπτικός διαγωνισμός για την προμήθεια ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΕΜΠΕΔΩΣΗΣ ΙΣΤΩΝ (ΙΣΤΟΚΙΝΕΤΑ).