Η Διοίκηση του Γενικού Νοσοκομείου Σύρου ‘Βαρδάκειο & Πρώιο’ ανακοινώνει, με ιδιαίτερη ικανοποίηση, τα ακόλουθα:

1. Ολοκληρώθηκε, κατά το πρόσφατο χρονικό διάστημα, η διαδικασία πρόσληψης τεσσάρων (4) μονίμων θέσεων λοιπού προσωπικού:
-Δύο (2) ΔΕ Βοηθών Νοσηλευτών
-Ενός (1) ΔΕ Διοικητικού
-Ενός (1) ΥΕ Βοηθού Θαλάμου

2. Οι ανωτέρω υπάλληλοι, ήδη, έχουν αναλάβει υπηρεσία και εργάζονται στο Νοσοκομείο.

3. Εξ’ αυτών οι τρεις (3) εργαζόμενοι είναι νέες προσλήψεις του Νοσοκομείου.

 

Ο Διοικητής
Μιχαήλ Ε. Ζουλουφός

 

Δελτίο Τύπου