Η Διοίκηση του Γενικού Νοσοκομείου Σύρου ‘Βαρδάκειο & Πρώιο’ ανακοινώνει, με ιδιαίτερη ικανοποίηση και τιμή, τα ακόλουθα:

 

  1. Ολοκληρώθηκε, κατά το πρόσφατο χρονικό διάστημα, η διαδικασία προμήθειας εξοπλισμού χειρουργείου, από ίδιους πόρους, για την ειδικότητα ΩΡΛ του Νοσοκομείου.
  2. Μετά από σχεδόν 15 έτη και τον πλήρη εκσυγχρονισμό του εξοπλισμού χειρουργείου της συγκεκριμένης ειδικότητας, διενεργούνται ΩΡΛ επεμβάσεις στο Νοσοκομείο Σύρου.
  3. Ημέρα χειρουργείου για την ειδικότητα ΩΡΛ έχει οριστεί η Παρασκευή.

 

Η αναπτυξιακή πορεία του Νοσοκομείου συνεχίζεται διαρκώς, παρά την πανδημία COVID-19, για τον πληθυσμό της Σύρου, των κατοίκων και των επισκεπτών των Κυκλάδων!

 

Ο Διοικητής

Μιχαήλ Ε. Ζουλουφός

 

Δελτίο Τύπου