Η Διοίκηση του Γενικού Νοσοκομείου Σύρου “Βαρδάκειο και Πρώιο” ανακοινώνει τη δημοσίευση άρθρου στην αγγλόφωνη έκδοση του περιοδικού του Ευρωπαϊκού Δικτύου Πράσινων και Υγιών Νοσοκομείων (Europe GGHH Member July 2022 Newsletter): https://noharm-europe.org/content/europe/hcwh-europe-board.

 

Το άρθρο αφορά στην εκλογή νέων Εκτελεστικών Μελών Διοικητικού Συμβουλίου (Δ.Σ.) του Ευρωπαϊκού Δικτύου Πράσινων και Υγιών Νοσοκομείων, μεταξύ των οποίων και του κ. Μιχαήλ Ε. Ζουλουφού, Κοινού Διοικητή Διασυνδεομένων Νοσοκομείων Γ.Ν. Σύρου ‘Βαρδάκειο και Πρώιο’ – Γ.Ν.-Κ.Υ. Νάξου. Η διαδικασία εκλογής νέων Μελών Δ.Σ. διεξήχθη στο πλαίσιο της ετήσιας Γενικής Συνέλευσης του Δικτύου. Η θητεία του νέου Δ.Σ. είναι διετής. Ο κ. Μ. Ζουλουφός είναι ο πρώτος Διοικητής Ελληνικού Νοσοκομείου, ο οποίος εκλέγεται στο Δ.Σ., από τη σύσταση του Παγκόσμιου Δικτύου.

 

Το Παγκόσμιο Δίκτυο Πράσινων και Υγιών Νοσοκομείων αποτελεί τη μεγαλύτερη Μη Κυβερνητική Οργάνωση σε διεθνές επίπεδο στον τομέα της περιβαλλοντικής λειτουργίας Νοσοκομείων και συστημάτων Υγείας. Χαίρει της στήριξης, της χρηματοδότησης και της συνεργασίας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας κ.α.

 

Η αναγνώριση του Γενικού Νοσοκομείου Σύρου, ως Μέλους του Δικτύου, έλαβε χώρα τον Απρίλιο 2020. Έκτοτε, το Νοσοκομείο Σύρου έχει διακριθεί με τέσσερα (4) Παγκόσμια Αργυρά Βραβεία για τις πρωτοβουλίες του στο πεδίο της περιβαλλοντικής πολιτικής και διαχείρισης.

 

Το Γενικό Νοσοκομείο Σύρου εδραιώνει την παρουσία του, εκτός των ορίων της Σύρου, και προβάλλει το έργο του διεθνώς, με μηδενικό οικονομικό κόστος.

 

Τέλος, εκφράζεται η ικανοποίηση της Διοίκησης του Νοσοκομείου προς τον κ. Δημήτριο Ρούσσο, Προϊστάμενο Αυτοτελούς Τμήματος Οργάνωσης και Πληροφορικής Νοσοκομείου Σύρου, για το συντονισμό των ενεργειών συμμετοχής στο Δίκτυο.

 

Ο Διοικητής

Μιχαήλ Ε. Ζουλουφός

Δελτίο Τύπου