Η Διοίκηση του Γενικού Νοσοκομείου Σύρου ‘Βαρδάκειο & Πρώιο’ ανακοινώνει την, ιδιαίτερα τιμητική και για δεύτερη συνεχή χρονιά, συμμετοχή του Νοσοκομείου στο European Healthcare Climate Summit 2022, την Πέμπτη 13.10.2022.

 

Η φετινή Ευρωπαϊκή Σύνοδος Υπηρεσιών Υγείας για το Κλίμα διοργανώθηκε, διαδικτυακά, από τον οργανισμό Health Care Without Harm Europe, στου οποίου το Διοικητικό Συμβούλιο υπηρετεί ο Διοικητής του Νοσοκομείου Σύρου κ. Μιχάλης Ζουλουφός, και με την υποστήριξη της Κυβέρνησης της Σκωτίας (Scottish Government) και του Εθνικού Συστήματος Υγείας Σκωτίας (NHS Scotland). Το αντικείμενο της Συνόδου ήταν οι περιβαλλοντικά φιλικές, ‘έξυπνες’ βέλτιστες πρακτικές στον τομέα της παροχής υπηρεσιών υγείας.

 

Το Γενικό Νοσοκομείο Σύρου συμμετείχε στη Σύνοδο με παρουσίαση των επιτευγμάτων του (ανακήρυξη από το Υπουργείο Υγείας σε ‘πρότυπο ψηφιακό Νοσοκομείο’, κατάρτιση Σχεδίου Διαχείρισης Αειφόρου Ενέργειας και έγκριση του, ολοκλήρωση Ευρωπαϊκού Έργου για την αποτύπωση πηγών ρύπων, απονομή τεσσάρων διεθνών βραβείων για την περιβαλλοντική πολιτική του, ενεργή συμμετοχή στελεχών του σε πλείστα διεθνή συνέδρια με ομιλίες και παρουσιάσεις, ολοκλήρωση έργων ψηφιακής διακυβέρνησης, στρατηγική συνεργασία με εγχώριους και διεθνείς φορείς περιβάλλοντος και κλιματικής αλλαγής κ.α.) χωρίς οικονομικό κόστος για τον προϋπολογισμό του Νοσοκομείου.

 

Στο πλαίσιο της παρουσίασης του, ο κ. Μιχάλης Ζουλουφός ευχαρίστησε την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου και την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Νοτίου Αιγαίου για την πλήρη στήριξη τους στο έργο ενεργειακής αναβάθμισης του Νοσοκομείου (πρόσφατη έγκριση προϋπολογισμού έργου κ.α.), στα έργα αναβάθμισης του ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού και μισθοδοσίας επικουρικού προσωπικού, το Δήμο Σύρου-Ερμούπολης για την αμέριστη τεχνική υποστήριξη, μέσω Προγραμματικής Σύμβασης, στο έργο της ενεργειακής αναβάθμισης του Νοσοκομείου.

 

Ο Διοικητής

Μιχαήλ Ε. Ζουλουφός

 

Δελτίο Τύπου