Η Διοίκηση του Γενικού Νοσοκομείου Σύρου ‘Βαρδάκειο & Πρώιο’ ανακοινώνει, με ιδιαίτερη τιμή και ικανοποίηση, την απονομή τριών (3) διεθνών χρυσών βραβείων, για τις περιβαλλοντικές πρωτοβουλίες και τα επιτεύγματα του, από το Παγκόσμιο Δίκτυο Υγιών και Πράσινων Νοσοκομείων. Αναλυτικά:

 

  1. Χρυσό Βραβείο Κλιματικής Πολιτικής
  2. Χρυσό Βραβείο Μείωσης Εκπομπών Αερίων (κατηγορία κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας), για την ανάπτυξη πολιτικών μείωσης της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας και την επίτευξη μείωσης σε ποσοστό 65%, κατά τη χρήση του έτους 2021 σε σύγκριση με το 2019.
  3. Η Ομάδα Διοίκησης Έργου έλαβε το Χρυσό Βραβείο Κλιματικής Ηγεσίας για την εκλογή, ως Εκτελεστικού Μέλους, του Διοικητή του Νοσοκομείου Σύρου κ. Μιχαήλ Ε. Ζουλουφού στο Διοικητικό Συμβούλιο του Ευρωπαϊκού Δικτύου Πράσινων Νοσοκομείων, για την υπογραφή σύμβασης συνεργασίας με το Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδος, τη διαρκή εκπαίδευση προσωπικού και την υπογραφή πρωτοκόλλου συνεργασίας με Νοσοκομείο της Πολωνίας, η οποία ήταν η πρώτη διακρατική συμφωνία για το Εθνικό Σύστημα Υγείας στον τομέα της κλιματικής αλλαγής.

 

Η απονομή των βραβείων βασίστηκε στη συγκριτική αξιολόγηση περιβαλλοντικών πρωτοβουλιών 26.000 Νοσοκομείων-Φορέων Υγείας, μελών του Παγκόσμιου Δικτύου, από 43 χώρες. Συνολικά, βραβεύθηκαν πενήντα (50) Νοσοκομεία από 14 χώρες και αναγνωρίζονται ως ‘… παγκόσμιοι ηγέτες στη δημιουργία ‘έξυπνης’, ‘ασφαλούς’ και ‘πράσινης’ υγείας…’.

 

  1. Το Γενικό Νοσοκομείο Σύρου ‘Βαρδάκειο & Πρώιο’ είναι το μοναδικό Νοσοκομείο στη Ν.Α. Ευρώπη, το οποίο βραβεύτηκε.
  2. Η συμμετοχή στο Παγκόσμιο Δίκτυο Πράσινων Νοσοκομείων και η διαδικασία υποβολής υποψηφιοτήτων-συγκριτικής αξιολόγησης-βράβευσης είναι δωρεάν.
  3. Τα ανωτέρω βραβεία αποτελούν επιβεβαίωση της σημαντικής εργασίας της σχετικής Ομάδας Έργου του Νοσοκομείου Σύρου. Εκφράζονται δημόσιες ευχαριστίες στον κ. Δημήτριο Ρούσσο, επικεφαλής αυτής, για τη συνεισφορά του στην απονομή επτά (7) διεθνών βραβείων κατά την τριετία 2020-2022.

 

Ο Διοικητής

Μιχαήλ Ε. Ζουλουφός

 

Δελτίο Τύπου