Θέμα: Αναβάθμιση και εκσυγχρονισμός των παρεχόμενων προς τους πολίτες υπηρεσιών υγείας

 

Η Διοίκηση του Γενικού Νοσοκομείου Σύρου ‘Βαρδάκειο & Πρώιο’, με ιδιαίτερη τιμή, ανακοινώνει ότι, στο πλαίσιο αναβάθμισης και εκσυγχρονισμού των παρεχόμενων προς τους πολίτες υπηρεσιών υγείας, χάρη στη χρηματοδότηση του ΕΣΠΑ 2014-2020, είναι, πλέον, εφικτή η διάθεση σε ηλεκτρονική μορφή των εξετάσεων που πραγματοποιούνται στα εξωτερικά ιατρεία του. Αυτό συμβάλλει και στη μείωση του συνωστισμού στους χώρους του Νοσοκομείου, ως απαιτείται για την πρόληψη κατά της διασποράς του κορωνοϊού SARS-CoV-2.

 

Συγκεκριμένα:
1. Τα αποτελέσματα των εργαστηριακών εξετάσεων (βιοχημικές, αιματολογικές, μικροβιολογικές, ανοσολογικές και ο ιολογικός έλεγχος που εκτελείται στο Τμήμα της Αιμοδοσίας) αποστέλλονται με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (email) στους εξεταζόμενους. Αρκεί αυτό να δηλωθεί αμέσως μετά την αιμοληψία και να δοθεί στο προσωπικό του Νοσοκομείου η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του εξεταζόμενου.
2. Οι ακτινοδιαγνωστικές εξετάσεις που διενεργούνται σε εξωτερικούς ασθενείς μπορούν να τους παραδίδονται σε ηλεκτρονική μορφή, ως διεύθυνση ιστότοπου (URL) καθώς και κώδικα QR (QR Code), για να έχουν πρόσβαση μέσω διαδικτύου, με τη χρήση μοναδικού μυστικού κωδικού, στις εικόνες της εξέτασής τους. Η διαβαθμισμένη πρόσβαση στις εικόνες είναι δυνατή από ηλεκτρονικό υπολογιστή, tablet και κινητό τηλέφωνο. Οι εξεταζόμενοι μπορούν να ζητούν το QR Code στο προσωπικό του Νοσοκομείου, αμέσως μετά την ολοκλήρωση της εξέτασης.

Παράλληλα, έχει ξεκινήσει η εφαρμογή της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης και για τους νοσηλευόμενους ασθενείς. Η αξιοποίηση από τους ιατρούς του Νοσοκομείου Σύρου του ηλεκτρονικού φακέλου ασθενούς του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Υγείας “ΔΗΛΟΣ” παρέχει, ταχύτερα και ακριβέστερα, τις απαραίτητες πληροφορίες στους θεράποντες. Ταυτόχρονα, η κατάργηση των εκτυπώσεων σε χαρτί και φιλμ, μειώνει τον περιβαλλοντικό αντίκτυπο  της λειτουργίας του Νοσοκομείου, απελευθερώνει πολύτιμους πόρους προς διάθεση σε κρίσιμους τομείς του Νοσοκομείου.
Τέλος, οι ιατροί των κλινικών έχουν εξοπλιστεί ατομικά με tablets για να μπορούν να έχουν, ανά πάσα στιγμή κατά τη διάρκεια της επίσκεψης στους ασθενείς, όλες τις ακτινοδιαγνωστικές εικόνες και τα αποτελέσματα των εργαστηριακών εξετάσεων, ακόμα και των πιο πρόσφατων, αφού τα tablets ενημερώνονται σε πραγματικό χρόνο, μέσα από το ασφαλές ασύρματο δίκτυο WiFi του Νοσοκομείου. Από τα tablets είναι προσβάσιμη και η παγκοσμίου φήμης πλατφόρμα υποστήριξης κλινικών αποφάσεων UpToDate, που αποτελεί διεθνώς μία από τις εγκυρότερες πηγές τεκμηριωμένης πληροφόρησης στο χώρο της υγείας, βασισμένη σε κλινικές μελέτες και τεκμηριωμένα ερευνητικά αποτελέσματα.