Η Διοίκηση του Γενικού Νοσοκομείου Σύρου ‘Βαρδάκειο & Πρώιο’ ανακοινώνει την επιτυχή ολοκλήρωση
της συμμετοχής του Νοσοκομείου στην Πράξη ‘Low Carbon Healthcare in the Mediterranean Region’, η
οποία χρηματοδοτείται κατά 100% από το EUKI και το Ομοσπονδιακό Υπουργείο Περιβάλλοντος της
Γερμανικής Δημοκρατίας.

 

Κατά το χρονικό διάστημα 1.4.2020-27.10.2021, το Νοσοκομείο Σύρου υπήρξε το μοναδικό Ελληνικό
Νοσοκομείο που συμμετείχε στην Πράξη. Ωφελήθηκε από πλήθος συμβουλευτικών υπηρεσιών στους
τομείς της διαχείρισης περιβαλλοντικών πόρων, του ενεργειακού σχεδιασμού και του προγραμματισμού
έργων, χωρίς την παραμικρή επιβάρυνση του προϋπολογισμού του. Υποστηρίχθηκε τεχνικά από
εξειδικευμένο μελετητικό γραφείο για να εκπονήσει το Σχέδιο Διαχείρισης Αειφόρου Ενέργειας και
απέκτησε ισχυρή τεχνογνωσία για έργα κατά της κλιματικής κρίσης.

 

Την Τρίτη 26.10.2021, στελέχη του Νοσοκομείου συμμετείχαν στο 3ο European Health Care Summit, το
οποίο διοργανώθηκε διαδικτυακά. Ο Διοικητής του Νοσοκομείου κ. Μιχαήλ Ζουλουφός παρουσίασε την
εμπειρία του Οργανισμού Υγείας στην Πράξη και τα κέρδη του Νοσοκομείου από την συμμετοχή του σε
αυτή.

 

Η διαρκής προσπάθεια της Διοίκησης του Νοσοκομείου για εξωστρέφεια, με μηδενικό οικονομικό κόστος
για το Νοσοκομείο, και ανάπτυξη νέων συνεργασιών συνεχίζεται αμείωτη.

 

Ο Διοικητής

 

Μιχαήλ Ε. Ζουλουφός

Δελτίο Τύπου