Η Διοίκηση του Γενικού Νοσοκομείου Σύρου ‘Βαρδάκειο & Πρώιο’ ανακοινώνει, με ιδιαίτερη ικανοποίηση, τα ακόλουθα:

 

  1. Ολοκληρώθηκε, κατά το πρόσφατο χρονικό διάστημα, η διαδικασία πρόσληψης ενός (1) μόνιμου υπαλλήλου ΔΕ Τεχνικού Ψυκτικού

 

  1. Ο ανωτέρω υπάλληλος, ήδη, έχει αναλάβει υπηρεσία και εργάζεται στο Νοσοκομείο.

 

  1. Πρόκειται για νέα πρόσληψη του Νοσοκομείου.

 

Ο Διοικητής

Μιχαήλ Ε. Ζουλουφός

 

Δελτίο Τύπου