Ο υποψήφιος παρακαλείται να υποβάλλει Υπεύθυνη Δήλωση αποδοχής της θέσης, εντός δύο εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία ανάρτησης του τελικού πίνακα στην γραμματεία του Συμβουλίου διενέργειας της συνέντευξης στην ακόλουθη ηλεκτρονική διεύθυνση : mpoulaki@vardakeio.gov.gr

 

Πίνακας