Η Διοίκηση του Γενικού Νοσοκομείου Σύρου ‘Βαρδάκειο & Πρώιο’ ανακοινώνει, με ιδιαίτερη τιμή και ικανοποίηση, την ολοκλήρωση της πρώτης συνάντησης εργασίας, αναφορικά με την ενημέρωση φορέων για την ανάπτυξη υπηρεσιών κατ’ οίκον νοσηλείας από το Νοσοκομείο, με φορείς της Σύρου.

Η συνάντηση εργασίας πραγματοποιήθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Σύρου, την Τετάρτη 22.2.2023. Συμμετείχαν σε αυτή στελέχη της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας του Νοσοκομείου, της Κοινωνικής Υπηρεσίας του Δήμου Σύρου-Ερμούπολης, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στελέχη του Κληροδοτήματος Δον Ιωάννη Στεφάνου και μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου Κατ’ Οίκον Νοσηλείας.

Αντικείμενο της ενημερωτικής συνάντησης αποτέλεσε η παρουσίαση της νέας υπηρεσίας κατ’ οίκον νοσηλείας ασθενών στους φορείς της Σύρου, οι οποίοι επιτελούν συναφές έργο. Αυτή η νέα υπηρεσία εντάσσεται στο Τμήμα Ημερήσιας Νοσηλείας της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας του Νοσοκομείου Σύρου. Ωφελούμενοι αυτής της υπηρεσίας θα είναι ασθενείς, οι οποίοι λαμβάνουν εξιτήριο από το Νοσοκομείο, οι συνοδοί αυτών κ.α. Επιπλέον, παρουσιάστηκε το πρόγραμμα ΟΠΨΥ, το οποίο απευθύνεται σε πολίτες άνω των 65 ετών και σκοπό έχει να διασυνδέσει όσους επιθυμούν να λάβουν ιατρική και φαρμακευτική φροντίδα με τρία Πανεπιστημιακά Ψυχογηριατρικά Ιατρεία (Αθήνα, Πάτρα και Αλεξανδρούπολη) και τις αντίστοιχες ιατρικές ομάδες ειδικών, που εδρεύουν σε αυτά.

Ακολούθησε διαλογική συζήτηση επίλυσης τεχνικών ερωτημάτων των συναρμόδιων φορέων. Εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος θα οριστεί νέα συνάντηση εργασίας του αρμόδιου προσωπικού των φορέων αυτών.

Οι παρόντες στην εκδήλωση  εκπρόσωποι φορέων θα λειτουργήσουν ως πολλαπλασιαστές του μηνύματος του Νοσοκομείου.

Η αναπτυξιακή πορεία του Γενικού Νοσοκομείου Σύρου, κατά την τελευταία τριετία, όχι μόνο δεν ανακόπηκε εξαιτίας της πανδημίας, αλλά αντιθέτως διευρύνθηκε και αυτό αποδεικνύεται έμπρακτα με παρόμοιες πρωτοβουλίες.

Ευχαριστούμε θερμά τους ανωτέρω φορείς για την παρουσία τους στη συνάντηση εργασίας.

 

Ο Διοικητής

Μιχαήλ Ε. Ζουλουφός

 

Δελτίο Τύπου