Η Διοίκηση του Γενικού Νοσοκομείου Σύρου ‘Βαρδάκειο & Πρώιο’ ανακοινώνει, με ιδιαίτερη ικανοποίηση, τα ακόλουθα:

 

  1. Ολοκληρώθηκε, κατά το πρόσφατο χρονικό διάστημα, η διαδικασία πρόσληψης μίας (1) μόνιμης ΤΕ Νοσηλεύτριας
  2. Η ανωτέρω υπάλληλος, ήδη, έχει αναλάβει υπηρεσία και εργάζεται στο Νοσοκομείο.
  3. Αποτελεί νέα πρόσληψη του Νοσοκομείου.

 

Ο Διοικητής

Μιχαήλ Ε. Ζουλουφός

 

Δελτίο Τύπου