Η Διοίκηση του Γενικού Νοσοκομείου Σύρου ‘Βαρδάκειο & Πρώιο’ ανακοινώνει, με ιδιαίτερη τιμή και ικανοποίηση, την απονομή τριών (3) διεθνών βραβείων, για τις περιβαλλοντικές πρωτοβουλίες και τα επιτεύγματα του, από το Παγκόσμιο Δίκτυο Πράσινων Νοσοκομείων. Αναλυτικά:

 

  1. Διατήρησε το Αργυρό Βραβείο Κλιματικής Πολιτικής, το οποίο έλαβε για πρώτη φορά το 2020.

 

  1. Έλαβε για πρώτη φορά το Αργυρό Βραβείο Μείωσης Εκπομπών Αερίων (κατηγορία κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας), για την ανάπτυξη πολιτικών μείωσης της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας και την επίτευξη μείωσης σε ποσοστό 60%, κατά τη χρήση του έτους 2020 σε σύγκριση με το 2019.

 

  1. Η Ομάδα Διοίκησης Έργου έλαβε για πρώτη φορά το Αργυρό Βραβείο Κλιματικής Ηγεσίας για την ανακήρυξη του Νοσοκομείου Σύρου ως ‘προτύπου ψηφιακού Νοσοκομείου’ από το Υπουργείο Υγείας το Μάιο 2021, για την εκπόνηση και έγκριση του Σχεδίου Διαχείρισης Αειφόρου Ενέργειας του Νοσοκομείου, για την επιτυχημένη ολοκλήρωση της Πράξης ‘Low Carbon Healthcare in the Mediterranean Region’, για την ένταξη του Νοσοκομείου Σύρου, ως ιδρυτικού μέλους, στην πρωτοβουλία των Ηνωμένων Εθνών ‘Race to Zero’, για τη διαρκή εκπαίδευση των μελών της Ομάδας Έργου σε περιβαλλοντικά ζητήματα και για τη συμμετοχή με ομιλίες και παρεμβάσεις σε σημαντικά συνέδρια-σεμινάρια και συναντήσεις για την κλιματική κρίση.

 

  1. Η απονομή των βραβείων βασίστηκε στη συγκριτική αξιολόγηση περιβαλλοντικών πρωτοβουλιών 22.000 Νοσοκομείων-Φορέων Υγείας, μελών του Παγκόσμιου Δικτύου, από 36 χώρες. Συνολικά, βραβεύθηκαν πενήντα (50) Νοσοκομεία από 14 χώρες και αναγνωρίζονται ως ‘… παγκόσμιοι ηγέτες στην μετάβαση προς την αειφορία στην παροχή υπηρεσιών υγείας…’: https://www.greenhospitals.net/2021-health-care-climate-challenge-awards/

 

  1. Το Γενικό Νοσοκομείο Σύρου ‘Βαρδάκειο & Πρώιο’ είναι το μοναδικό Νοσοκομείο στη Ν.Α. Ευρώπη, το οποίο βραβεύτηκε.

 

  1. Η συμμετοχή στο Παγκόσμιο Δίκτυο Πράσινων Νοσοκομείων και η διαδικασία υποβολής υποψηφιοτήτων-συγκριτικής αξιολόγησης-βράβευσης είναι δωρεάν.

 

 1. Τα ανωτέρω βραβεία αποτελούν επιβεβαίωση της σημαντικής εργασίας της σχετικής Ομάδας Έργου του Νοσοκομείου Σύρου. Εκφράζονται δημόσιες ευχαριστίες στον κ. Δημήτριο Ρούσσο, επικεφαλής αυτής, για τη συνεισφορά του.

 

Ο Διοικητής

Μιχαήλ Ε. Ζουλουφός

 

Δελτίο Τύπου  –  Βραβείο